blogg
Overenskomst Motpart Forhandlinger
BBA NHO T Mekling 2.-4. mai
Funksjonæravtalen Nettbuss Spekter Mekling 2.-4. mai
BBA Nettbuss Spekter Mekling 2.-4. mai
Transport-overenskomsten NHO T 26.-27 mai
Godsbilavtalen NLF 26.-27 mai
Funksjonæravtalen NHO sentralt  høsten
Miljøoverenskomsten NHO T
Grossist-overenskomsten NHO Handel  19. og 20. april
Kollektivtrafikkens personellservice Direkte med bedrift
Grossist-overenskomsten Virke 11.-12. april
Bring Warehousing Spekter Spekter 13. april
Bring Linehaul Spekter 19.-20. april
Sporveis-overenskomsten Spekter
Ruter Spekter
Kranoverenskomsten Nordic Crane Virke Virke 18. mai
Parkerings-overenskomsten NHO Service  12. mai
Speditør-overenskomsten NHO LT
Bergindustriavtalen Norsk stein Norsk Industri
Taxioverenskomsten Norges Taxi-forbund
Posten Spekter 8. april
Hovedtariffavtalen KS Bedrift KS Bedrift 1.-2. juni
TO Bull direkteavtale Direkte med bedrift