hvorfor

Et tariffoppgjør skjer hvert andre år i Norge. I et tariffoppgjør gjennomgår fagforeningene på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden de overenskomstene som regulerer kollektivt avtalte lønns- og arbeidsforhold.

I motsetning til et lønnsoppgjør som kan involvere enkeltansatte og enkeltbedrifter vil et tariffoppgjør kun være en revisjon av eller etablering av nye overenskomster. Under tariffoppgjøret forhandler YTF på mange områder sammen med NTF.

Prosessen frem mot en revidert overenskomst

  1. Kravene utformes etter innspill fra de tillitsvalgte. Hos YTF får de tillitsvalgte før jul tilsendt et debatthefte de kan svare på. Responsen fra dette debattheftet blir brukt i utformingen av kravene.
  2. Kravene overleveres motparten før forhandlingene starter.
  3. Forhandlingene mellom arbeidstaker- og arbeidstakersiden foregår over en eller flere dager uten mekler. Ved store forhandlingsdelegasjoner vil man gjerne ha et forhandlingsutvalg som forhandler, hvor delegasjonen stemmer over det som er blitt forhandlet frem.
  4. Blir man ikke enig under forhandlingene vil saken bli oversendt Riksmekleren. Her vil Riksmekleren styre forhandlingene. Her vil man enten bli enig underveis eller bryte forhandlingene og potensielt gå ut i streik.

Streikeberedskap blir før forhandlingene sendt ut til tillitsvalgte.