hvorfor
 1. Hvordan vet jeg at det blir streik?
  1. Følg med www.YTF.no. De berørte medlemmene vil også få en SMS om eventuelt brudd i mekling og informasjon om når streiken starter.
 2. Hva gjør jeg når det blir streik?
  1. Møt opp på jobb som vanlig og få videre beskjed om streikevaktordning og tidspunkt for møter fra plasstillitsvalgt. Vær obs på at en streik er en konfliktsituasjon, og det er ikke sikkert at du som streikende slippes inn på bedriftens område.
 3. Hva er streikevaktens oppgaver?
  1. Det er å møte opp utenfor arbeidsstedet og være synlig med streikevester. Dere skal følge med på at jobbene deres ikke blir utført av andre. Ser dere noen som jobber selv om de er tatt ut streik bør dere prøve å muntlig overtale dem til å ikke gjøre dette.
  2. Som streikevakt skal du sette deg inn i årsaken til at streiken er igangsatt og dele ut informasjon til publikum om streiken. Kontakter pressen deg som streikevakt skal journalisten henvises videre til lokal pressekontakt eller til kommunikasjonsansvarlig i YTF.
 4. Hva er ikke lov å gjøre som streikevakt?
  1. Du skal ikke hindre folk fra å jobbe og/eller være streikebrytere gjennom ulovligheter som for eksempel fysisk vold. Dette kan føre til søksmål.
 5. Hva kan jeg forvente av min lokale streikekomite?
  1. Din lokale streikekomite skal sette opp vaktlister for streikevakter.
  2. Komiteen skal informere om utviklingen i streiken og stille med materiell sendt fra YTF sentralt
  3. Komiteen bør stille med et sted streikevaktene kan møtes, og sørge for kaffe og eventuelt mat/snacks.