hvorfor

Hvor ofte er det landsmøte?

Det er ordinært landsmøte hvert fjerde år.

Hva er et landsmøte?

Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet. Her samles et bestemt antall medlemmer som representerer hele forbundet. De bestemmer hvilke saker det er viktig å arbeide med fram til neste landsmøte som blir i 2020.

Hvem deltar på landsmøte?

Landsmøtet består av valgte delegater (utsendinger) fra avdelingene, samt forbundsstyrets medlemmer. Hele bredden i medlemsmassen skal gjenspeiles i sammensetningen på landsmøtet. Den enkelte yrkesgruppes totale medlemstall skal så godt som mulig stå i forhold til antallet de har med i landsmøtet. I tillegg til de som har stemmerett møter kontrollkomiteen og en del ansatte og gjester fra både innland og utland.

Hva bestemmer landsmøtet?

Landsmøtet stemmer over aller forslag som er kommet inn fra avdelinger, regioner og forbundsstyret. Avdelingene har sendt sine forslag gjennom regionene, som samordner og videresender disse. Forbundsstyret har så behandlet forslagene. På landsmøtet legges forslagene fram med innstilling fra forbundsstyret. Forslagene er delt inn i 3 saker på dagsorden; strategisk plan, vedtektene og diverse forslag.

Hvordan styres et landsmøte?

Landsmøtet velger seg to dirigenter (ordstyrere) og to sekretærer som skal styre landsmøtet.

Hvem er i valgkomiteen?

Den 2. mars i år valgte representantskapet valgkomiteen for landsmøtet. Valgkomiteen består av Leif Jørgen Ulvatne (Region Hordaland Sogn og fjordane – leder), Terje Hagen (Region Oslo/Akershus), Vidar Sedberg (Region Buskerud/Vestfold), Arne Bakken (Region Nordland), Leif Westerheim (Region Møre og romsdal), Robert Hartvikøy (Region Trøndelag), Audun Henriksen (Region Nord), Karsten A Larsen(Region Sør-vest), Gunvor Beate Bjordal Solvik(Landssammenslutningen funksjonær) og Jan Arne Laberget(Landssammenslutningen Logistikk).

Hvem bestemmer mellom landsmøtene?

I Yrkestrafikkforbundet er det representantskapet som er den høyeste myndighet i forbundet når landsmøtet ikke er samlet. Det gjør vedtak i alle spørsmål som ikke er avgjort på landsmøtet.

Representantskapet består av forbundsstyret og 50 representanter fra regionene/landssammenslutningene.