Beholder lønnstrinn i Posten

P1010140 (640x427)

Mellomoppgjøret i Posten Norge AS er nå gjennomført. – For våre medlemmer har vi fortsatt lønnstrinn, sier tillitsvalgt i Posten, Geir Løland. Løland og Ragnar Sekkeseter deltok i forhandlingene på vegne av YTFs medlemmer.

Det er enighet om et generelt tillegg fra 1. april 2017:

  • Det gis et tillegg på kr 9000 pr. år til arbeidstakere lønnstrinn 1-55
  • Det gis et tillegg i lønn på 1,7 prosent til arbeidstakere med lønnstrinn 56-100
  • Deltidsansatte vil få forholdsmessige tillegg

Det foretas lønnsjusteringer på lønnsrammene 63 og 66 fra 1. september 2017:

  • Lønnsnivået for terminalarbeidere og postbud med 14 og 15 års ansiennitet på lønnstrinn 6302 og 6602 økes med kr. 7 400.
  • Lønnsnivået for terminalarbeidere og postbud med 14 og 15 års ansiennitet på lønnstrinn 6303 og 6603 økes med kr. 7 300.
  • Lønnsnivået for terminalarbeidere og postbud med 18 og 19 års ansiennitet på lønnstrinn 6303 og 6603 økes med kr. 3 600.

Det avsettes en justering-/normeringspott på 3,5 millioner kroner til enkelte lønnsjusteringer, med virkning fra 1. november 2017. Her vil YTF PostenBrings medlemmer bli ivaretatt på lik linje som øvrige ansatte.

Protokolltilførslene fra YTF PostenBring er:

  • YTF PostenBring viser til de sentrale forhandlingene og den sosiale profilen lønnsreguleringen har der. Vi mener den burde vært videreført til B-dels forhandlingene.
  • YTF forutsetter at ingen i konsernet får lønnsøkning utover de tillegg partene har forhandlet seg frem til.
  • Dagens lønnssystem med lønnstrinn videreføres