Bli med og gjør noe!

Forbundsleder i YTF Jim Klungnes

Yrkestrafikkforbundet har fått gjennomslag! 

Vi vil takke alle som har engasjert seg og støttet oss i denne kampen for å beholde diettpengene til langtransportsjåfører!

Her kan du lese mer om saken