Økonomisk støtte: Støtte til fysioterapi, briller og fagbrev.

Det tas forbehold om trykkfeil i lønnstabellene for 2017, og endringer kan dermed forekomme i etterkant.

Lønnstabeller for 2017 med frikorttillegg: 

Inkl.frikorttillegg – BBA utenfor Oslo og Akershus 01.07. 2017

Inkl.frikorttillegg – BBA Renholdere, Hjelpearbeidere og Verksted 01.07.2017.

Inkl.frikorttillegg – BBA med OS tillegg fra 01.04.2017

Inkl.frikorttillegg – BBA med SL tillegg fra 01.04.2017

Lønnstabeller for 2017 uten frikorttillegg: 

BBA utenfor Oslo og Akershus 01 04 2017

BBA Renholdere, Hjelpearbeidere og Verksted fra 01.04.2017

BBA med SL tillegg 01.04. 2017

BBA med OS tillegg fra 01.04.2017

Turbil 2017: 

Turbil 2017

Lønnstabeller for 2016 med frikorttillegg

Inkl.frikorttillegg – BBA med OS tillegg fra 01.07.2016

Inkl.frikorttillegg – BBA med SL tillegg fra 01.07.2016

Inkl.frikorttillegg – BBA Renholdere, vaskere. Hjelpearbeidere og verksted 01.07.2016

Inkl.frikorttillegg – BBA utenfor Oslo og Akershus 01.07. 2016

Lønnstabeller for 2016 uten frikorttillegg

BBA med OS tillegg fra 01.04.2016

BBA med SL tillegg 01.04. 2016

BBA Renholdere, vaskere. Hjelpearbeidere og verksted fra 01.04.2016

BBA utenfor Oslo og Akershus 01.04. 2016

Lønnstabeller for 2015

BBA med OS tillegg 2015

BBA med SL tillegg 2015

BBA utenfor Oslo og Akershus 2015

Lønnstabeller for 2014

BBA utenfor Oslo og Akershus 2014

BBA renhold. vaskere, hjelpearb. og verksted 2014

BBA med SL tillegg 2014

BBA med OS tillegg 2014

Lønnstabell for turbil 2014

Lønnstabeller for 2013:

2013 BBA med SL – Tillegg

2013 BBA med OS – Tillegg

2013 BBA renhold. vaskere, hjelpearb. og verksted

2013 BBA utenfor Oslo og Akershus

2013 Nettbussavtalen- verksted , renhold og hjelpearbeidere

2013 Nettbussavtalen inkl. 34 timer pr uke