funksjonærikon

YTF Funksjonær organiserer de administrativt ansatte i transportbransjen. Dette er for eksempel trafikkledere, driftsledere og kontoansatte (for eksempel de som jobber med økonomi, i reisebyrå, HR, sentraltbort og IT.) Gjennom funksjonæravtalen jobber YTF Funksjonær med lønnsforhandling, arbeidstid, ansettelse, reise og permisjon. YTF Funksjonær-styret arrangerer også årlige temadager som er åpen for alle funksjonærmedlemmer i YTF. Tema blir valgt ut fra ønskene fra deg som medlem.

Har du spørsmål eller andre henvendelser om funksjonær, ta gjerne kontakt med oss.

Vennligst ikke send personsensitiv informasjon via dette skjemaet. For juridisk hjelp, send en epost til advokatene@ytf.no

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message