lastebilikon

YTF gods er bransjegruppen for de som kjører godstransport i Yrkestrafikkforbundet, både nærtransport, distribusjon og langtransport. Vi organiserer godssjåfører fra hele Norge, og i både små og store bedrifter. Saker vi i YTF jobber for innenfor godssektoren er allmenngjøring av tariffavtaler og flere hvileplasser på norske veier.

Vi jobber også med i kabotasjeproblematikken gjennom høringen og arbeid i kabotasjegruppen, hvor økt kontrollgrad, bedre samhandling mellom kontrollmyndighetene og automatisk bombrikke er viktig for YTF å få gjennomført.

Har du spørsmål eller andre henvendelser om gods, ta gjerne kontakt med oss.

Vennligst ikke send personsensitiv informasjon via dette skjemaet. For juridisk hjelp, send en epost til advokatene@ytf.no

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message