Økonomisk støtte: Støtte til fysioterapi, briller og fagbrev.

Det tas forbehold om trykkfeil i lønnstabellene for 2017, og endringer kan forekomme.

2017: 

Grossistoverenskomst – Virke 2017

Grossistoverenskomsten NHO 2017

Speditøroverenskomsen 2017

2016: 

Lønnstabell speditøroverenskomsten 2016: Speditøroverenskomsen 2016

2014:

Lønnstabell  speditøroverenskomsten 2014: Speditøroverenskomsen

Lønnstabell  grossistoverenskomsten 2014: Grossist Virke_2014

2013:

Lønnstabell speditøroverenskomsten: Speditøroverenskomsen

Lønnstabell grossistoverenskomsten 2013: Grossist