Økonomisk støtte: Støtte til fysioterapi, briller og fagbrev.

Det tas forbehold om feil i lønnstabellen for 2017, og endringer kan forekomme:

Lønnstabell bane 2017 – uten frikorttillegg: 

BBA utenfor Oslo og Akershus 01 04 2017

BBA Renholdere, Hjelpearbeidere og Verksted fra 01.04.2017

Lønnstabell bane 2016 – uten frikorttillegg:

BBA utenfor Oslo og Akershus 01.04. 2016

BBA Renholdere, vaskere. Hjelpearbeidere og verksted fra 01.04.2016

2013:

Lønnstabell Bane – fra BBA: 2013 BBA utenfor Oslo og Akershus (PDF)