Debattheftet for Tariffoppgjøret 2018 er sendt ut

Forhandlingssjef Linda Jæger.

Avdelingsledere og regionsledere har ansvaret for å sammenfatte innspillene og oversende tilbakemeldingene til forbundet sentralt innen fristen.

Forhandlingssjef Linda Jæger.

Forhandlingssjef Linda Jæger.

Debattheftet for tariffoppgjøret 2018 med informasjon og spørsmål som vi ønsker tilbakemelding på finner du her

Innspillene skal sendes til forhandlingssjef Linda Jæger på e-post linda@ytf.no

Fristen for å sende inn forslag til lønnsoppgjøret er 29. januar 2018.