EUs mobilitetspakke med negative konsekvenser

flag_yellow_low

EU har lagt frem sitt forslag til endringer i mobilitetspakken, som er navnet på veitransportreglene i EU. – Vi er svært kritisk til at EU ønsker å endre kabotasjereglene til å gjelde for 5 dager uten en begrensning i antall turer, sier forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet, Jim Klungnes.

Konsekvensen av dette er at også nærdistribusjon kan bli utsatt for større konkurranse fra kabotasjekjøring enn det som har vært tilfelle frem til i dag.

Forbundsleder Jim Klungnes er bekymret for frislipp av kabotasjetransport.

Forbundsleder Jim Klungnes er bekymret for frislipp av kabotasjetransport.

– I forslaget til de nye reglene er også tompaller godkjent som last så lenge det er en bestiller på lasten. Dette vil i prinsippet gi frislipp til kabotasje mandag til fredag innad i Norge, sier Klungnes.

Ment som en forbedring, men…

Et forslag som er ment som en forbedring er at arbeidsgiver skal planlegge transporten slik at arbeidstakere skal komme seg hjem hver tredje uke.

– Det som reglene derimot ikke sier noe om, er hvem som skal betale for turen hjem. Vi frykter det blir arbeidstakere fra for eksempel Romania som må betale selv for å komme seg hjem, sier Klungnes. Arbeidsgiver vil også på den måten slippe å betale for egnet overnattingssted for ukehvilen.

Det er flere endringer i kjøre- og hviletidsreglene. Noe som kan være positivt for de norske sjåførene er at man kan utsette døgnhvil og ukehvil litt for å komme seg helt hjem, så lenge man har igjen kjøretid.

– Det som vi er veldig kritisk til er at EU foreslår at det vil være lov å ta to forkortete ukehviler etter hverandre, sier Klungnes. Dette vil kunne føre til enda mer press på arbeidstiden til både norske og utenlandske sjåfører.

Hva gjør så YTF for å få til endringer?

YTF har vært i møter med myndighetene hvor forbundet har fremmet våre bekymringer for konsekvensene av endringene. – Norge er medlem av Road Alliance, som er en gruppe på 9 land. Her vil våre argumenter mot endringene blitt tatt med, sier assisterende forhandlingssjef i YTF, Lin Andrea Gulbrandsen.

Gulbrandsen leverer høringssvar til myndighetene denne uken. – Vi har også levert høringssvar direkte til EU gjennom hele prosessen, sier Gulbrandsen. Forslagene som kom i vår er kun første runde. Det vil komme forslag til flere endringer utover høsten.

Nå må først endringene behandles i ministerrådet, og så i Europaparlamentet før det eventuelt blir vedtatt. YTF vil fortsette sitt påvirkningsarbeid for å prøve å stoppe noen av endringene.