Fikk utsatt virksomhetsoverdragelse

Nå får sjåførene i Hastad velge selv om de vil kjøre flybuss eller i nytt anbud.

I Harstad, Narvik og Vesterålen skulle bussjåfører fra Boreal buss på nyåret virksomhetsoverdras til Boreal Travel og Flybussen. – Dette var helt uaktuelt for bussjåførene. Ved et nytt anbud i områdene ikke ville være garantert jobb hvis et nytt busselskap skulle ta over driften, ettersom sjåførene kjørte 50% rutebuss og 50% Flybuss, sier hovedtillitsvalgt i Boreal, Fred Ove Nibe. Denne prosessen er nå utsatt til nytt anbud i Harstad og Narvik er på plass.

Nibe opplevde at Boreal ikke drøftet overdragelsen med han som hovedtillitsvalgt og selskapet var heller ikke lydhøre for lokale tillitsvalgte.

– Jeg ble involvert sent i saken da ledelsen i Boreal ikke tok meg med i drøftingsmøtene i Harstad, Vesterålen og Narvik. Jeg fikk ingen informasjon om disse møtene i forkant, forteller han. For å sikre at virksomhetsoverdragelsen ikke kunne gjennomføres sendte han inn krav om forhandling etter brudd på hovedavtalen.

Fikk juridisk hjelp fra YTF

Nå får sjåførene i Hastad velge selv om de vil kjøre flybuss eller i nytt anbud.

Nå får sjåførene i Harstad velge selv om de vil kjøre flybuss eller følge nytt anbud.

– De tillitsvalgte var ikke fornøyd med måten Boreal håndterte denne prosessen, så vi tok kontakt med advokatene i YTF for å få bistand, sier Nibe. Her varslet advokatene etter møte med Boreals ledelse at YTF ville gå til sak og krevde alle dokumenter utlevert.

– Etter at vi involverte advokatene i YTF ble Boreal mer samarbeidsvillige. Jeg sendte inn et forslag til løsning; å utsette overdragelsen til Harstadpakkens oppstart i november, sier Nibe. Dette forslaget ble godtatt mellom alle involverte i januar. Sjåførene i Harstad for nå bestemme selv om de vil fortsette å kjøre rutebuss eller kjøre flybussen i Boreal Travel.

Sjåførene i Narvik fikk utsatt overdragelsen til 1. april i år, for da er nytt anbud på plass her. Vesterålen ble med på virksomhetsoverdragelsen.

– For oss tillitsvalgte er det uvurderlig å ha advokater vi kan få hjelp av når ting låser seg helt. I dette tilfelle betydde det forskjellen på løsning eller en overdragelse som sjåførene var imot, avslutter Nibe.