Har du særlig uavhengig stilling?

ytf (14 of 16) (640x427)

YTF har fått henvendelser fra mange funksjonærer som sier de har særlig uavhengig stilling, og stiller spørsmål ved om de har krav på overtidsbetalt. – Med særlig uavhengig stilling har du ikke krav på overtid for arbeidstid utover ordinær arbeidstid, men stillingen må reelt sett være særlig uavhengig for at lovens unntak skal gjelde. Arbeidsgiver kan ikke definere seg bort fra overtidsbetaling, sier advokat Josefine Wærstad

Hvis du vil ha en vurdering av om du egentlig har særlig uavhengig stilling kan du sende en epost med arbeidsavtale, eventuell stillingsinstruks og en redegjørelse for i hvilken grad du styrer egen arbeidshverdag til advokatene@ytf.no

Hvis du vil ha en vurdering av om du egentlig har særlig uavhengig stilling kan du sende en epost med arbeidsavtale, eventuell stillingsinstruks og en redegjørelse for i hvilken grad du styrer egen arbeidshverdag til advokatene@ytf.no

Om en stilling er særlig uavhengig eller ikke er en sammensatt vurdering. Kravene som stilles er:

  • At du kontrollerer egen arbeidstid eller har fleksibel arbeidstid.
  • At du selv prioriterer dine oppgaver.
  • At du selv bestemmer hva du skal gjøre selv og hva som skal delegeres til andre.
  • At du kan bestemme over når og hvordan arbeidet skal utføres.

Arbeidsgiver må ta en konkret vurdering på om stillingen din er særlig uavhengig. – Det er ikke nok å vurdere for eksempel lønn eller stillingstittel. Hvis noen andre bestemmer hvilke oppgaver som skal gjennomføres til hvilke tidspunkt, eller du har en pålagt arbeidstid, er ikke stillingen din særlig uavhengig, påpeker Wærstad.

For de med særlig uavhengig stilling kan lønnsnivået være et moment i vurderingen av om man har en uavhengig stilling, men det er ikke slik at ansatte med et visst lønnsnivå automatisk kan sies å være unntatt overtidsreglene.

Ledende stilling.

Også ansatte i ledende stilling er unntatt arbeidstidsbestemmelsene, men det er kun i øvre ledersjikt.

Arbeidsledere som må følge sine underordnedes arbeidstider har eksempelvis ikke en lederstilling som er unntatt, og vil derfor kunne ha krav på overtid.

– Vi mistenker at det er mange med særlig uavhengig stilling som ikke har det reelt og som derfor skulle hatt overtidsbetalt, sier Wærstad.

Ledende og særlig uavhengig stilling er noe av det Arbeidstilsynet ofte sjekker når de har tilsyn hos bedrifter, fordi det er en måte bedrifter kan unngå å betale ut overtid.

Hvis du vil ha en vurdering av om du har en ledende eller særlig uavhengig stilling kan du sende en epost til advokatene@ytf.no. Send med arbeidsavtale, eventuell stillingsinstruks og en redegjørelse for i hvilken grad du styrer egen arbeidshverdag.