Hovedavtalen i Spekter er reforhandlet

allmengjoring

Forhandlingene om hovedavtalen mellom YS og Spekter ble avsluttet 14.12.17. Det ble gjort mindre endringer. Hovedavtalen betegnes som arbeidslivets grunnlov. Det forhandles i fredstid og det blir derfor bare gjort endringer som begge parter er enige i.

Nytt i denne omgang er blant annet at virksomhetens ledelse skal drøfte tiltak for å fremme likestilling og hindre diskriminering med de tillitsvalgte. Partene skal også sette i gang et arbeid både om ny innledning til hovedavtalen og egnede tiltak knyttet til fellesopplæring i hovedavtalen.

– Jeg er fornøyd med at vi nå får satt i gang et arbeid for å tydeliggjøre partssamarbeidets viktighet og plass i norsk arbeidsliv. Vi kunne ha tenkt oss flere endringer, men de endringene vi har fått til i hovedavtaletekst og protokoll, er viktige. Spesielt vil jeg fremheve at hovedavtalen nå fokuserer på tiltak for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Den siste tidens oppslag rundt seksuell trakassering har vist oss at dette er nødvendig. Vi er også tilfreds med at vi har fått gjennomslag for vårt krav om å lage felles opplæringstiltak, sier leder for YS Spekter, Lizzie Ruud Thorkildsen.

Les protokollen her