Ken Blomkvist er årets tillitsvalgt

En overrasket og glad Ken Blomkvist får gratulasjoner av nestleder i YTF Trude Valle og overrakt prisen av Per Kristian Larsen

Under representantskapsmøtets middag ble prisen for årets tillitsvalgt delt ut. En overrasket og glad Ken Blomkvist mottok prisen på 10.000 kr overlevert av Gjensidiges representant Per Kristian Larsen. 

En overrasket og glad Ken Blomkvist får gratulasjoner av nestleder i YTF Trude Valle og overrakt prisen av Per Kristian Larsen

En overrasket og glad Ken Blomkvist får gratulasjoner av nestleder i YTF Trude Valle og overrakt prisen av Per Kristian Larsen

Priskomitéen besto av nestleder i YTF Trude Valle, organisasjonssekretær Håvard Galtestad, generalsekretær Trond Jensrud og forbundsleder Jim Klungnes. Komitéen fikk inn flere forslag på meget gode kandidater.

Utdrag fra begrunnelsen
Ken Blomkvist:

  • er faglig sterk
  • leser Arbeidsmiljøloven på senga
  • er prinsipiell og standhaftig
  • jobber hardt for medlemmene
  • men også vet hvilke kamper som skal tas og hvilke som bør ligge

Han er i tillegg til å være hovedtillitsvalgt Bring Linehaul, også svært aktiv i avdelingen og regionen. Det siste året kan vi telle at Ken har vervet 14 medlemmer, noe som også viser seg ved vekst i antall medlemmer i avdelingen.

Forslagstiller skrev om Ken at han jobber hardt for medlemmene og tar tak i små og store saker med like stor innlevelse. Han har hatt mange diskusjoner med ledelsen, iblant har han tapt men for det meste har han gått vinnende ut.