Kravoverlevering i NHO-oppgjøret

DSC_4471

– Målet med lønnsoppgjøret i privat sektor er å minst bevare og helst forsterke kjøpekraften for våre medlemmer, sier YS-leder Jorunn Berland. Mandag ettermiddag leverte YS sitt inntektspolitiske dokument til NHO under oppstarten av frontfagsoppgjøret.

– Vi har vist ansvarlighet i de siste lønnsoppgjørene. Dette er for å bidra til styrket konkurransekraft i norsk økonomi. Når veksten nå tar seg langsomt opp igjen, må lønnstakerne få ta del i den økte verdiskapingen, understreker YS-lederen.

DSC_4471

YS-lederen Jorunn Berland overrakte kravene til NHO mandag 06. mars. YTFs forhandlingssjef Linda Jæger deltok på den offisielle starten på mellomoppgjøret 2017. Foto: Audun Hopland/Ta Del

Sentralt mellomoppgjør

Årets tariffoppgjør er et mellomoppgjør. Det innebærer at partene kun forhandler om kroner og ører, og ikke om bestemmelser i tariffavtalene. Forbundene i YS Privat har vedtatt å forhandle samordnet.

– Dette betyr at det er YS som forhandler på vegne av våre medlemmer, sier forhandlingssjefen i YTF, Linda Jæger. Hun deltok på overrekkelsen av kravet i dag.

YS Privat består av seks forbund, med til sammen 55 000 medlemmer.