Lokale lønnsforhandlinger for funksjonærer i mellomoppgjøret

Josefine Funksjonær (615x640)

Nå er det sentrale mellomoppgjøret ferdig, og da skal det forhandles lokalt. Advokat Josefine Wærstad som forhandler funksjonæroverenskomsten har noen tips på veien. – Du bør be om lønnsopplysninger ikke bare for egne medlemmer. Etter funksjonæravtalen har du også krav på informasjon om lønnsutviklingen hos andre ansatte i bedriften fordelt på arbeidstakerkategori, sier Wærstad.

Josefine Funksjonær (615x640)

Funksjonæravtalen sier at lokale lønnsforhandlinger skal være fullført innen 14. september, sier Josefine Wærstad i YTF.

Det er fire kriterier som kan spille inn på rammen for de lokale lønnsforhandlingene. Det er:

  1. Bedriftens økonomi
  2. Produktivitetsutvikling
  3. Framtidsutsikter
  4. Konkurranseevne

Hvis bedriften går godt bør de ansatte får sin del av verdiene de har vært å skape. Etter funksjonæravtalen skal forhandlingene som hovedregel være ferdig før 14 september. Forberedelser til forhandlingene tar også tid, så det er viktig å begynne i god tid før dette.

Det er som hovedregel bedriftstillitsvalgte (valgt etter hovedavtalen), som har forhandlingsrett. – Det er også viktig å skrive protokoll på det dere er enig om, slik at man unngår uenigheter senere, avslutter Wærstad.