Lønnsundersøkelse på grensen

Jim gremsa

Nylig gjennomført Yrkestrafikkforbundet en lønnsundersøkelse blant utenlandske sjåfører på Svinesund. – Vi fikk svar av hele 511 sjåfører i løpet av to dager, sier forbundsleder Jim Klungnes som også deltok på gjennomføringen.

Resultatene er ikke ferdig analysert, men noen inntrykk sitter likevel igjen etter to dager med mange samtaler. – Vi ser dessverre at noen fortsatt har lønninger under 600 euro i måneden, men mange av disse kjører kun internasjonal transport, sier Klungnes.

Grensa Linda og NataliaI undersøkelsen som ble gjennomført ble sjåførene også spurt om de vet at de skal ha norsk minstelønn og om de får norsk minstelønn.

Resultatet klart etter sommeren

– Det blir spennende å se resultatet. Vi hørte at flere som kjører for store selskaper får norsk minstelønn, men det er fortsatt mange som på vei inn i Norge som ikke kjenner til norsk minstelønn, sier Klungens.

Etter at sjåførene hadde svart på undersøkelsen fikk de informasjon på sitt eget språk om minstelønn i Norge og hva de kan gjøre hvis de kjører kabotasje og ikke får det.

– Informasjonsarbeid er viktig for å øke kunnskapen om regelverket i Norge, sier Klungnes.

Det er også et ledd i å få allmenngjøringsordningen til å fungere effektivt.

– Hvis vi i samarbeid med kontrollmyndighetene og tillitsvalgte får allmenngjøringen til å være et godt virkemiddel for å stoppe lønnsdumpingen, vil det også ha mye å si for norske sjåfører. Da vil de ikke lenger måtte konkurrere med sjåfører på dumpede lønninger, påpeker Klungnes.