info

Den sentrale kontingenten som gjelder for et medlemskap i YTF i 2017 er 1,8 prosent av lønna. Dette vil si maksimalt 480 kroner og minst 100 kroner per måned. I tillegg har vi en lokal kontingent som går til din lokale avdeling, og disse pengene skal brukes til medlemspleie, arrangementer og andre relevante tiltak. Den lokale kontingenten er på minimum 0,2 prosent. Hvis du er organisert på et sted hvor det ikke finnes en lokal avdeling, trekkes kun den sentrale kontingenten.

Direkte medlemmer skal betale kontingenten med avtalegiro. Når du mottar første faktura og betaler denne via nettbanken så vil du få valget om å opprette avtalegiro der. Direkte medlemmer betaler fast kontingent. Vi har to satser, for 100 % stilling er kontingenten i 2017 kr. 480,-. Jobber du 60 % stilling eller lavere er kontingenten i 2017, 60 % av 480,- som utgjør kr. 288,- per måned.

Er du skoleelev(transportfag) eller lærling? Da er du fritatt for kontingenten, men har fortsatt mulighet til å søke om støtte til fagbrev. Som skoleelev og lærling har du også rett på juridisk bistand.

Ved sykdom betaler du full kontingent i et år enten gjennom trekk hos arbeidsgiver eller hos NAV hvis du får penger derfra under sykdom. Dersom man er syk utover 1 år og går over på arbeidsavklaringspenger fra Nav er du fritatt for kontingent. Det forutsetter at du sender oss kopi av vedtaket du har fått fra Nav.
Er du direktebetalende medlem og får arbeidsavklaringspenger, har du fri kontingent fra datoen du sender oss NAV-vedtaket.

Er du pensjonistmedlem? Da er du fritatt for kontingent, men kan velge å betale 290 kroner i året for et medlemskap i pensjonistforeningen. Er du yrkesaktiv pensjonist betaler du derimot kontingent etter vanlige satser. Mer om dette kan du lese på pensjonistenes side.