info

Medlemskontingenten i YTF består av en sentral og en lokal kontingent. Den sentrale kontingenten i 2017 er 1,8 prosent av lønna, det vil si maksimalt 480 kroner og minst 100 kroner per måned. I tillegg har vi en lokal kontingent som går til medlemspleie, arrangementer og andre relevante tiltak lokalt. Den lokale kontingenten er på minimum 0,2 prosent.

Medlemmer som ikke har kontingent trekk hos arbeidsgiver, skal betale kontingenten med avtalegiro. Når du mottar første faktura og betaler denne via nettbanken så vil du få valget om å opprette avtalegiro der. Hvis du arbeider mindre enn 100 % stilling, betaler du en lavere kontingent.

Er du skoleelev (transport og logistikk) eller lærling? Da er du fritatt for kontingenten, men har fortsatt mulighet til å søke om støtte til fagbrev. Som skoleelev og lærling har du også rett på juridisk bistand.

Ved sykdom betaler du full kontingent i et år enten gjennom trekk hos arbeidsgiver eller hos NAV hvis du får penger derfra under sykdom. Dersom man er syk utover 1 år og går over på arbeidsavklaringspenger fra NAV er du fritatt for kontingent. Det forutsetter at du sender oss kopi av vedtaket du har fått fra NAV, og merk at fritaket gjelder fra datoen du sender oss NAV-vedtaket.

Er du pensjonistmedlem? Da er du fritatt for kontingent, men kan velge å betale 300 kroner i året for et medlemskap i pensjonistforeningen. Er du yrkesaktiv pensjonist betaler du derimot kontingent etter vanlige satser. Mer om dette kan du lese på pensjonistenes side.