jus

Som medlem i YTF har du rett til juridisk hjelp etter at du har vært medlem i 2 måneder.

Våre advokater gir arbeidsrettslig bistand i f.eks.:

  • Oppsigelse- og avskjedssaker
  • Førerkortbeslag
  • Personvern og trygd
  • Pengekrav (manglende lønn og overtid)
  • Nedbemanning
  • Kontrakter

Rett til bistand forutsetter at medlemskontingenten er betalt, og at saken har oppstått etter utløpet av karantenetiden på 2 måneder.

Trenger du advokat?

Hvis din tillitsvalgte kan hjelpe, kontakt han eller henne først. Du finner din tillitsvalgte på “Min side” her. Alternativt kan du kontakte advokatene via epost (advokatene@ytf.no).

Les retningslinjer for juridisk bistand i YTF her.

Privatrettslige spørsmål 

Medlemmer i YTF får også 1 time gratis advokatbistand i privatrettslige spørsmål.

Rabatt hos advokat Ken Roger Bratteng 

brattenglogoFor tiden er denne timesatsen 1275 kroner inkludert mva (1020,-+25% mva). Advokat Bratteng AS undersøker også alltid om kostnadene delvis kan dekkes under dine private forsikringer eller fri rettshjelp.

Prisen gjelder for alle typer saker og tilsvarer en rabatt på 36 %. Advokat Bratteng AS har kontor i Sandefjord, men tar saker over hele landet.

Rabatt hos advokatselskapet Grette 

GRETTE_(164x79)YTF har rabattavtale hos advokatselskapet Grette, hvor YTFs medlemmer får 20 % rabatt på gjeldene timepris for hjelp i private saker.

Grette kan for eksempel hjelpe i saker som ektepakt, samboeravtale eller spørsmål vedrørende husleie, mangler ved boligkjøp, nabotvister, forbrukerkjøp, trafikksaker, skatterett, forvaltningsvedtak og liknende.

For å få hjelp hos Grette må du sende en epost til thas@grette.no.

Grette vil da sende deg en oppdragsbeskrivelse på epost før et fakturert arbeid påbegynnes.