jus

Som medlem i YTF har du rett til juridisk hjelp etter at du har vært medlem i 2 måneder.

Våre advokater gir arbeidsrettslig bistand i f.eks.:

  • Oppsigelse- og avskjedssaker
  • Førerkortbeslag
  • Personvern og trygd

Trenger du advokat?

Hvis din tillitsvalgte kan hjelpe, kontakt han eller henne først. Du finner din tillitsvalgte på “Min side” her. Alternativt kan du kontakte advokatene via epost (advokatene@ytf.no).

Les retningslinjer for juridisk bistand i YTF her.

Privatrettslige spørsmål 

Medlemmer i YTF får også 1 time gratis advokatbistand i privatrettslige spørsmål.

Yrkestrafikkforbundet har i tillegg inngått en samarbeidsavtale med Advokat Bratteng AS, hvor medlemmene kan få bistand til samme pris som statens satser ved fri rettshjelp.

For tiden er denne timesatsen 1275 kroner inkludert mva (1020,-+25% mva). Advokat Bratteng AS undersøker også alltid om kostnadene delvis kan dekkes under dine private forsikringer eller fri rettshjelp.

Prisen gjelder for alle typer saker og tilsvarer en rabatt på 36 %. Advokat Bratteng AS har kontor i Sandefjord, men tar saker over hele landet.