– Nå må vi få fortgang i utredningen

Forbundsleder i YTF Jim Klungnes

Fredag behandlet Stortinget forslaget fra SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet om at Statens vegvesen skal få myndighet til å kontrollere lønns- og arbeidsvilkår.
Forslaget var basert på YTFs høringsinnspill tidligere i år.  Selv om forslaget ikke fikk flertall så kan saken bli løst.

– Det er tydelig at vi har satt saken på agendaen og at det er en bevissthet og kunnskap om denne problemstillingen i mye større grad enn tidligere. Nå som opposisjonens forslag om å få fortgang i prosessen ikke fikk flertall må vi jobbe for å fremskynde utredningen som er varslet av departementet. Den har vi ventet lenge på, nå må vi snart få handling, uttaler forbundsleder i YTF Jim Klungnes.

Forslaget som ble innstilt av et flertall i arbeids- og sosialkomitéen lød slik:

«Stortinget ber regjeringen gi fullmakt til at Statens vegvesen og Arbeidstilsynet sammen eller hver for seg ved kontroll på veien kan kreve dokumentasjon fra lastebil- og bussjåfører som viser at deres arbeidsavtale er i tråd med allmenngjorte lønns- og arbeidsvilkår.»

Les mer om saken her

Forbundsleder i YTF Jim Klungnes

Forbundsleder i YTF Jim Klungnes

Responsen fra medlemmer, tillitsvalgte, media, folkevalgte og andre grupper har vært enorm i denne saken. Langt over 10.000 har klikket seg inn på Yrkestrafikkforbundets artikkel om saken, og henvendelsene har vært mange.

– Dette viser viktigheten av en økt kontroll av bransjen. Vi har ønsket at saken skulle bli vedtatt i dag, men har hele tiden visst at det var vanskelig å få flertall. En så viktig sak for våre medlemmer skal vi selvfølgelig jobbe videre med, avslutter Klungnes.