Øker minstelønnen med 7.92 kroner

Assisterende forhandlingssjef Lin Andrea Gulbrandsen

Nå får våre lagerarbeidere på Grossist Virke nesten 8 kroner i tillegg på minstelønnen. –Lønnsgarantien på denne avtalen har ført til en god lønnsvekst for minstelønnsgruppene, sier assisterende forhandlingssjef Lin Andrea Gulbrandsen.

Lønnsgarantien sier at medlemmene på grossistoverenskomsten skal få 90 % av gjennomsnittlig lønn på overenskomstområdet. Tillegget gjelder for våre medlemmer i Alliance Healthcare fra 1. februar 2017.

– Gjennomsnittlig lønn for lagerarbeidere, transportarbeidere og maskinførerere var på dette området 236,68 kroner i timen. Våre medlemmer vil derfor få minimum 213,01 kroner i timen, sier Gulbrandsen.

Fakta:

  • Alle tilleggene gjelder fra 1. februar 2017, og skal etterbetales fra dette tidspunktet
  • Minstelønnen for voksne arbeidere og minstelønnen for midlertidig ansatte øker med 7,92 kroner. Dette gir en minstelønn på 213,01 kroner.
  • Minstelønnssatsene for arbeidende formenn og mekanikere øker til 216,37 kroner fra samme dato
  • For unge arbeidstakere fra 16-17 år øker lønnen til 149,1 per time
  • For unge arbeidere fra 18-19 år øker lønnen til 170,41 per time