medlem

Avdelingene i Yrkestrafikkforbundet er de som er aller nærmest våre medlemmer. YTF har 94 avdelinger rundt i hele Norge. Avdelingene er organisert i områdene buss, gods og funksjonær. I YTF har vi to ulike typer avdelinger. Det er enten en ren bedriftsavdeling eller en avdeling med medlemmer samlet fra ulike bedrifter. Klikk på lenkene for å finne kontaktinformasjon til lederne i de ulike avdelingene.

Buss (avdeling 1-199)

Funksjonær (avdeling 200-299)

Logistikk (avdeling 300-899)