sekretariat

I sekretariatet finner du 16 ansatte som hver dag står på for at du som medlem hos Yrkestrafikkforbundet skal få mest mulig ut av ditt medlemskap. Vil du ta kontakt med oss? Under finner du kontaktinformasjon og bilde av alle ansatte, samt kort informasjon om hva de jobber med.

Vårt telefonnummer er 40 60 37 00. Skal du kontakte advokat eller rådgiver anbefaler vi at du sender nødvendig informasjon på e-post først, slik at saken din kan behandles effektivt.

BildeNavn og tittel KontaktinformasjonArbeidsoppgaver
Jim NettForbundsleder
Jim Klungnes
Telefon: 932 41 125
E-post: jim@ytf.no
Politisk leder av YTF
Trond nettGeneralsekretær
Trond Jensrud
Telefon: 913 10 960
E-post: trond@ytf.no
Har det overordnede ansvar for forbundets administrasjon, budsjett, regnskap og økonomi.
Medlemsavdeling
Avdelingsleder Medlemsavdeling
Wenche Nyjordet
Fax: 21 01 38 51
E-post: wenche@ytf.no
Avdelingsleder i medlemsavdelingen og fungerende adm.leder ved administrasjonssjefens fravær.
Kontor og regnskapsmedarbeider
Njoniza Haziri
E-post: njoniza@ytf.noArbeider innenfor de fleste funksjoner i administrasjonen. Hun har ansvar for registrering og oppfølging av kontingentlister, registrering og utbetaling av hjelpekasse, samt praktiske oppgaver i forbindelse med kurs.
Natalia (484x640)Kontorlærling
Natalia Brzdak
E-post: natalia@ytf.no
Arbeidslivsavdelingen:
Linda JægerLinda Jæger Forhandlingssjef, advokat, avdelingsleder. Fax: 21 01 38 51
E-post: linda@ytf.no
Har ansvar for forhandlinger i YTF. Er advokat og yter bistand i saker tilknyttet medlemmenes arbeidsforhold, samt forbereder og gjennomfører rettslige prosesser.
Jan ArneRådgiver gods
Jan Arne Laberget
Telefon: 480 53 123
E-post: jan.arne@ytf.no

Arbeider med medlemspleie, verving, gir råd og veiledning til medlemmer.
Organisasjonssekretær
Håvard Bovim Galtestad
Telefon: 932 40 020
E-post: havard@ytf.no
Kursansvarlig og saksbehandler. Arbeider med tariffspørsmål, medlemspleie, gir råd og veiledning til medlemmer, tillitsvalgte, regioner og avdelinger. Bistår i forhandlinger og ved opprettelsen av tariffavtaler. Deltar i høringer og i prosjekter.
Assisterende forhandlingssjef
Lin Andrea Gulbrandsen
E-post: lin@ytf.noArbeider med tariffspørsmål, medlemspleie, gir råd og veiledning til medlemmer, tillitsvalgte, regioner og avdelinger. Bistår i forhandlinger og ved opprettelsen av tariffavtaler. Deltar i høringer og i prosjekter.
petterRådgiver
Petter Sommervold
Epost: petter@ytf.noFølger opp tillitsvalgte, avdelinger og regioner. Arbeider med tariffspørsmål, medlemspleie, gir råd og veiledning til medlemmer. Bistår i lønnsforhandlinger. Deltar i høringer og i prosjekter.
Forhandlingssekretær
Kjellrun Mørch
E-post: kjellrun@ytf.no Inn- og utmeldinger, arbeidsgiverregistret, inngåelse av tariffavtaler, registrer regions- og avdelingsskjemaer og bistår forhandlingsavdelingen i saksbehandling.
Advokat
Josefine Wærstad
E-post: josefine@ytf.noYter bistand i saker tilknyttet medlemmenes arbeidsforhold, og forbereder og gjennomfører rettslige prosesser. Bidrar med tariffarbeid og gir juridisk rådgivning til medlemmene i private saker (førstehjelp).
Advokat
Martin Helle Opedal
E-post: Martin@ytf.noYter bistand i saker tilknyttet medlemmenes arbeidsforhold, og forbereder og gjennomfører rettslige prosesser. Bidrar med tariffarbeid og gir juridisk rådgivning til medlemmene i private saker (førstehjelp).
YTF portretter_10132 (150x150)Advokatfullmektig Marius TrælandE-post: Marius@ytf.noYter bistand i saker tilknyttet medlemmenes arbeidsforhold, og forbereder og gjennomfører rettslige prosesser. Bidrar med tariffarbeid og gir juridisk rådgivning til medlemmene i private saker (førstehjelp).
Advokatsekretær
Anne Lise Løkken
E-post: anne.lise@ytf.no Er sekretær for YTFs advokater, og mottar henvendelser fra medlemmer. Utfører også sekretæroppgaver i administrasjonen.
Marked og kommunikasjon
Tormund 150x150Kommunikasjonssjef
Tormund Hansen Skinnarmo
Telefon: 977 11 550
E-post: tormund@ytf.no
Har ansvar for nettsider, nyhetsbrev, sosiale medier, informasjonsmateriell, nettbutikk, markedsmateriell og mediekontakt.
YTF portretter_10104 (150x150)Ververådgiver Synne Pernille JakobsenTelefon: 993 65 058
Epost: synne@ytf.no
Jobber med verving og medlemspleie, gjennom å arrangere eller bidra på åpne dager, medlemsmøter og avdelingsbesøk.
Redaktør Yrkestrafikk
Arne Danielsen
Telefon: 474 00 989
E-post: arne@ytf.no
Er redaktør for forbundets medlemsblad Yrkestrafikk.