Oppgjøret mellom YS og Virke er i havn

IMG_5876

YS og Virke kom fredag ettermiddag til enighet i det sentrale lønnsoppgjøret. – Resultatet er i tråd med det som ble oppnådd i frontfaget, sier Vegard Einan, forhandlingsleder for YS.

Rammen for oppgjøret er i tråd med NHO-oppgjøret på 2,4 prosent. Det gis ikke et generelt tillegg, men det er avtalt et lønnstillegg på 50 øre per time til følgende tariffavtaler: Begravelsesbyråavtalen, overenskomst for IKT- og serviceelektronikkbransjen, overenskomst for ansatte i NKI, kranoverenskomsten og verkstedoverenskomsten.

Medlemmer som tilhører farmasiavtalen og landsoverenskomst for kinoer får 2 kroner per time.

For medlemmer i Studentsamskipnader er det satt av 1 prosent til lokale forhandlinger

Alle minstelønnssatsene (inkludert ungdomssatsene) er som følge av økning av garantisatsene økt med kr 2,75 pr time på funksjonæravtalen og reiselivsavtalen.

– Resultatet av det sentrale oppgjøret betyr at de fleste av våre medlemmer får økt kjøpekraft. Vi har dermed nådd målet med oppgjøret, som var å opprettholde eller forbedre kjøpekraften, sier forhandlingsleder Vegard Einan, som også har forventninger om gode lokale forhandlinger i mange av virksomhetene.

Oppgjøret omfatter rundt 7000 YS-medlemmer i følgende forbund: Parat, Negotia, Yrkestrafikkforbundet, Finansforbundet og Delta.

Når de sentrale forhandlingene nå er ferdig, fortsetter lønnsoppgjøret med lokale forhandlinger.