• Pressemeldinger

  • Yrkessjåfører kan tape 30.000 kr i året November 30, 2017 Tormund Skinnarmo

   YTF oppdaget tirsdag at langtransportsjåførene vil tape 150 kroner dagen i diettpenger i den nye budsjettavtalen. Vi sendte øyeblikkelig brev til alle partiene i Stortinget og krevde endring i forslaget. 

   André har kjørt lastebil siden 2008.

   OPPDATERT: Yrkestrafikkforbundet har fått gjennomslag!

   Vi vil takke alle som har engasjert seg ...

  • Statsbudsjettet 2018 oppsummert October 12, 2017 Tormund Skinnarmo

   Økning av reiselivsmoms og realnedgang for Arbeidstilsynet, men mer til fagopplæring og vei.

   Økning av reiselivsmoms
   Regjeringen forslår å øke lav sats for Mva fra 10 til 12 %.

   – Dette betyr at all persontrafikk rammes. Dette går ut over kollektivtrafikken og også reiselivsnæringen der arbeidsplasser kan gå tapt. Busselskapene sliter allerede med lave marginer og det ...

  • Statsbudsjettet 2018: Busslappen gjennom Lånekassen October 12, 2017 Tormund Skinnarmo

   – Det er svært gledelig at det i statsbudsjettet åpnes for at voksen som ønsker å ta bussjåførutdanning gjennom trafikkskolene, skal kunne få støtte fra Lånekassen, sier Trude C. Valle, nestleder i Yrkestrafikkforbundet.

   Hun forteller at YTF foreslo dette i en arbeidsgruppe i Hordaland og fikk med seg NHO Transport og resten av bransjen på kravet.

   – ...

  • Må bruke møkkete toaletter hele året August 5, 2016 Admin

   I sommer har turister rundt om i Norges land klaget i media på dårlige toalettforhold veiene. Turistene er i Norge en uke eller to, mens yrkessjåførene må benytte de samme toalettene hele året.

   Av: Gunnar Nordvik, godsrådgiver i YTF

   En yrkessjåfør er nødt til å være uthvilt på jobb. Det er viktig for både trafikksikkerhet og helse. ...

  • Frykter mer fusk etter ny ordning i Yrkestransportlova July 5, 2016 Admin

   I et nytt høringssvar til Yrkestransportlova stiller YTF spørsmål til både økonomiske og faglige konsekvenser ved forslaget. – Vi er kritiske til at tilsynsordningene fjernes, spesielt sett i sammenheng med de tilfellene av fusk på førerprøven NRK har vist til det siste året, sier forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet, Svein Furøy.

   I tillegg ønsker Statens vegvesen (SVV) at ...

  • Over 1500 bussjåfører i første streikepulje April 29, 2016 Admin

   Det kan bli flykaos fra 5 mai om ikke meklingen i bussbransjen fører frem. – All busstrafikk som kjører passasjerer til og fra fly og øvrig busstransport på Gardermoen er tatt ut i første strekepulje, sier forhandlingssjef Linda Jæger i Yrkestrafikkforbundet (YTF). Frist for enighet hos Riksmekleren er 4. mai klokken 24.00.

   Også transport til og ...

  • Sparker ansatte uten økonomisk grunnlag April 8, 2016 Admin

   – 500 kan miste jobben i Posten, men de kan ikke legge frem regnestykke for besparelser, sier tillitsvalgt i Yrkestrafikkforbundet (YTF), Geir Løland. YTF er den eneste fagforeningen i Posten som har stilt kritiske spørsmål til at Posten nedbemanner uten tilstrekkelige tall og konsekvensutredning.

   Løland sier det er useriøst av styret å ...

  • Bussjåførene vant fram May 27, 2015 Admin

    – Det er stor glede i transportbransjen etter at kravet om allmenngjøring for bussjåfører i dag har vunnet fram, sier YTF-leder Svein Furøy.
   I Tariffnemda ble det i dag vedtatt allmenngjøring for bussjåfører som kjører turbuss (for eksempel turistkjøring).

   Felles innsats
   Partene i arbeidslivet har stått samlet bak kravene til Tariffnemda. Initiativtaker YS og Yrkestrafikkforbundet, har ...

  • Seier for YTF og sjåfører på norske veier May 12, 2015 Admin

   YS og Yrkestrafikkforbundet (YTF) gleder seg over seier for sjåfører på norske veier. Kravet om allmenngjøring ble vedtatt i Tariffnemda i dag, og ny forskrift er under arbeid.

   – På tide! Med dette har vi vunnet en viktig seier i kampen mot sosial dumping, sier YS-leder Jorunn Berland.

   Tariffnemda har truffet vedtak om at det skal allmenngjøres. ...

  • Enighet mellom YTF og Sporveien Oslo AS May 12, 2015 Admin

   YTF og Sporveien Oslo AS kom tirsdag kveld til enighet om lønnsoppgjøret. Det gis et generelt tillegg med kr 10 700, inkl. lavlønnstillegget som ble gitt i de sentrale forhandlingen mellom YS og Spekter. I tillegg har partene anbefalt medlemmene å godta utkjøp av 8 minutter betalt matpause mot en kompensasjon på 2 lønnstrinn. I ...

  • Enighet i Bring Warehousing April 27, 2015 Admin

   YTF og Bring Warehousing kom i dag til enighet i lønnsoppgjøret. Det ble gitt et generelt tillegg til alle ansatte på kr 8000 inkl. det som ble gitt sentralt i A-dels forhandlingene. I tillegg fikk YTF gjennomslag for en økning av ubekvemstillegget med kr 3 pr time til kr 22. Partssammensatt utvalg vedrørende arbeidstid videreføres. ...

  • Et ”svanemerke” for seriøs transport April 21, 2015 Admin

   Vi trenger en sertifiseringsordning – et ”svanemerke” for seriøs transport, sier Svein Furøy, leder i Yrkestrafikkforbundet.
   Svein Furøy, leder i Yrkestrafikkforbundet, inviterer nå arbeidsgiver- og arbeidsgiverpartene i transportnæringen til et samarbeid for å heve bransjens omdømme.

   Furøy vil ansvarliggjøre oppdragsgiverne, de som kjøper transporttjenester, da de allerede har et overordnet juridisk ansvar for å se til ...

  • Enighet mellom YS Spekter og Spekter April 15, 2015 Admin

   YS Spekter og Spekter kom onsdag ettermiddag til enighet i de innledende forhandlingene i årets mellomoppgjør. Resultatet følger frontfagsoppgjøret mellom YS og NHO.

   – Alle arbeidstakere i Spekters virksomheter med en grunnlønn på 388 013 kroner og under er sikret et lønnstillegg på 3413 kroner per år, og med virkning fra 1. april, opplyser Ingerid Bjercke, ...

  • Gjennomslag for moms på kabotasje March 27, 2015 Admin

   Et samlet Storting ber regjeringen om å legge til rette for at selskaper som kjører kabotasje i Norge, skal betale moms. Bra, sier leder i Yrkestrafikkforbundet.

   – Det er meget bra at Stortinget nå ber regjeringen om å harmonisere momsreglene innen kabotasjetransporten, noe vi også ba om under høringen i Stortingets finanskomite.  Slik det er i dag, ...

  • Ny funksjonæroverenskomst i Nettbuss March 26, 2015 Admin

   YTF har sammen med forbundene i LO fremforhandlet en ny funksjonæroverenskomst i Nettbuss. Avtalen erstatter Konsernoverenskomsten med virkning fra 01.06.15. Den omfatter også godsjåførene i Nettbuss. B-delforhandlingene på avtalen vedrørende lønn ble sluttført sammen med avtaleforhandlingene. Det gis et tillegg på kr 2 med virkning fra 01.04.15. Dette kommer  i tillegg til det som blir ...

  • Senterpartiet støtter kravet om allmenngjøring av tariffavtalen for godstransport i Norge. March 19, 2015 Admin
   Foto: Senterpartiet

   Senterpartiet går i dag ut og støtter allmenngjøringskravet til Yrkestrafikkforbundet. Støtten kommer i form av et leserbrev skrevet av stortingsrepresentantene Janne Sjelmo Nordås og Per Olaf Lundteigen. Uttalelsen kan du lese her:

   Yrkestrafikkforbundet (YTF) og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund krever allmenngjøring av lønns- og arbeidsvilkår i godstransport og all transport med turbil, særlig i turistsesongen, for å ...

  • Samlet for allmenngjøring March 12, 2015 Admin

   Arbeidsgiversiden i tariffavtalen for gods står nå sammen med sjåførenes fagforening Yrkestrafikkforbundet om allmenngjøring. NHO Transport følger NLF i sitt høringssvar til departementet.
   – Dette er en meget positivt utvikling i saken, og legger et godt grunnlag for det framtidige samarbeidet rundt kontroll og implementering av kravet dersom tariffnemda går for kravet, sier Svein Furøy, ...

  • Endelig døgnbemanning March 9, 2015 Admin

   – Veldig gledelig at dette kommer.
   Vegvesenet gikk i dag ut og sa at i løpet av året vil det bli implementert døgnbemanning på grensekontrollen ved Svinesund.
   – Dette har vi ventet og bedt om lenge nå, og det er gledelig at det endelig blir innført, sier Svein Furøy, leder for Yrkestrafikkforbundet (YTF)
   Gjennom vinteren ...

  • Sjåførstøtte til pilotene March 2, 2015 Admin

   Yrkestrafikkforbundet går i dag ut og støtter pilotene i sin konflikt med Norwegian.
   – Vi gir vår fulle støtte til de streikende pilotene i Norwegian. De gjennomfører en lovlig arbeidskamp, etter at det ble brudd i meklingen mellom Parat og NHO Luftfart, sier Svein Furøy forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet.

   Uttalelsen kommer i anledning Parats sin pågående konflikt ...

  • Allmenngjøringskravet styrket February 24, 2015 Admin

   Tungvekterlandet Tyskland har innført minstelønn og dokumentasjonskrav i transportnæringen og Frankrike beveger seg i samme retning. I Norge får nå allmenngjøringskravet fra Yrkestrafikkforbundet (YTF) støtte fra flere aktører, med lastebileierne i spissen.
   – Det at Norges Lastebileier-Forbund nå går ut og gir sin støtte til vårt krav om allmenngjøring, styrker mulighetene for et positivt vedtak ...

  • Hjullås mot ulovlig kabotasje February 20, 2015 Admin

   Stortinget åpner for at Vegvesenet kan holde tilbake kjøretøy ved brudd på yrkestransportloven på lik linje med brudd på vegtrafikkloven. Det er Yrkestrafikkforbundet som har tatt opp dette spørsmålet i forbindelse med Stortingets behandling av regjeringens forslag til endringer i vegtrafikkloven. Eksempelvis bruk av kjøreforbud og hjullås for å sikre at transportører gjør opp for seg ...

  • Må ta signalene på alvor. February 18, 2015 Admin

   Svein Furøy, leder i YTF, advarer mot å ikke ta faresignalene i rapporten om arbeidsforholdene i gods og turbilbransjen på alvor.

   -Situasjonen er uholdbar og krever samordnede tiltak fra flere, sa Svein Furøy, leder i YTF, under transportkonferansen.

   Konferansen presenterte resultatet fra rapporten om arbeidsforholdene i gods og turbilbransjen. Et av funnene er at det er store ...

  • Sett sikkerheten i førersetet! January 30, 2015 Admin

   Yrkestrafikkforbundet, Norsk Transportarbeiderforbund og NHO Transport har lansert en kampanje for å få flere bussjåfører til å bruke setebeltet i busstransport.

   15. desember 2013 skjedde det en tragisk bussulykke på Rv4 ved Rommen i Oslo, der en buss kjørte utenfor veien og veltet. Sjåføren samt en passasjer omkom og flere passasjerer ble skadet. I følge Statens Havarikommisjon ...

  • Endelig samarbeidsstopp January 22, 2015 Admin

   Etter flere år med skandaler rundt det litauiske selskapet Girteka, bryter Coop endelig samarbeidet. Bra, sier YTF leder Svein Furøy.

   – Et riktig valg av Coop, sier Svein Furøy, Leder for yrkestrafikkforbundet.

   I en pressemelding fra Coop Norge forteller selskapet at de nå ikke kommer til å fornye kontrakten med transportselskapet Girteka. Kontrakten går ut i høst, og det ...

  • Overtidsendring vil føre til ulykker December 17, 2014 Admin

   Solberg mener endringen av arbeidsmiljøloven vil gjøre Norge bedre. Feil, sier yrkestrafikkforbundets leder, Svein Furøy.

   – Regjeringens forslag til endringer av Arbeidsmiljøloven er symbolpolitikk som løser lite. Ingen blir effektiv av søvnmangel, økt stressnivå og dårligere vilkår, sier Svein Furøy, leder for Yrkestrafikkforbundet.

   Statsminister Erna Solberg mener fortsatt at endringsforslagene til Arbeidsmiljøloven er riktige og vil gjøre ...

  • Politiet hindrer effektiv håndheving December 8, 2014 Admin

   – Vi bør følge svenskenes eksempel og heve gebyrene for brudd på kabotasjereglene. Samtidig må Statens vegvesen får gebyrmyndighet og myndighet til å holde tilbake kjøretøy som ikke gjør opp for seg. De hjelper lite å heve gebyrer og øke kabotasjekontrollen dersom lovbryterne går fri som følge av manglende behandlingskapasitet i politiet, sier forbundsleder Svein ...

  • YS Samferdsel utfordrer Virke October 15, 2014 Admin

   YS Samferdsel representert ved YTF og Parat deler Virkes store bekymring når regjeringen nå foreslår å øke grensen for avgiftsfri import fra 200 til 500 kroner. Samtidig etterlyser de samme organisasjonene Virkes engasjement på samferdselssektoren.

   Nestleder i Parat, Vegard Einan, og leder i Yrkestrafikkforbundet (YTF), Svein Furøy, er bekymret for konkurransesituasjonen til norske virksomheter og arbeidsplasser ...

  • Statsbudsjettet 2015: Ikke kontantfritt October 8, 2014 Admin

   Kontanter på busser og trikker øker rans- og overfallsfaren, og utsetter sjåførene for unødvendig arbeidsstress. – 8.7 millioner kroner til utvikling av et nasjonalt elektronisk billettsystem er overhode ikke nok for å oppnå full kontantfrihet i løpet av 2015, sier forbundsleder i YTF, Svein Furøy. Et felles nasjonalt billettsystem kan være et viktig skritt for ...

  • Felles billettsystem: Må være kontantfritt June 17, 2014 Admin
   I dag skal Stortinget vedta å innføre et felles billettsystem for kollektivtrafikken i hele Norge. – Dette er et flott tiltak. Når et felles billettsystem innføres må politikerne sørge for at dette er kontantfritt, slik at våre sjåfører slipper risikoen og stresset det medfører å kjøre med pengeveska, sier forbundsleder i YTF, Svein Furøy.

   – Vi ...

  • Toget taper på sosial dumping April 24, 2014 Admin
   En utvidelse av jernbaneterminalen på Alnabru har liten betydning for konkurransen mellom gods på tog og lastebil. Prisene på lastebiltransport er så lave at jernbanen ikke kan konkurrere med dette, sier YTF som en kommentar til dagens sak om Alnabruterminalen på NRK P1.

   – En utvidelse og fornyelse av jernbaneterminalen på Alnabru i Oslo vil ...