Rabatt på privat advokathjelp for YTFs medlemmer

GRETTE_rgb

Nå har YTF inngått en rabattavtale med advokatselskapet Grette, hvor YTFs medlemmer får 20 % rabatt på gjeldene timepris for hjelp i private saker.

Grette kan for eksempel hjelpe i saker som ektepakt, samboeravtale eller spørsmål vedrørende husleie, mangler ved boligkjøp, nabotvister, forbrukerkjøGRETTE_(164x79)p, trafikksaker, skatterett, forvaltningsvedtak og liknende.

For å få hjelp hos Grette må medlemmer sende en epost til thas@grette.no.

Grette vil da sende deg en oppdragsbeskrivelse på epost før et fakturert arbeid påbegynnes.

YTF har også gode rabatter hos advokat Ken Roger Bratteng. Les mer om advokathjelp i YTF her.