Sikrer arbeidsdagen med tariffavtale

_Y0A8139 (640x427)

Tariffavtaler er en fagforenings viktigste verktøy for å skape gode og seriøse arbeidsforhold i en bedrift. Tillitsvalgt i Bring Linehaul, Ken Blomkvist, sier det er en stor trygghet som tillitsvalgt når man har tariffavtale. – Jeg jobber for en bedre arbeidsdag for medlemmene mine, og da er det en stor fordel med en tariffavtale hvor det står svart på hvitt hva vi er enig med bedriften om, sier Blomkvist.

_Y0A7912 (427x640)

Hovedtillitsvalgt i Bring Linehaul, Ken Blomkvist, bruker tariffavtalen aktivt for å sikre sine kollegers rettigheter.

Et eksempel på når han har brukt tariffavtalen for å bedre medlemmenes arbeidsdag var etter at det brant på Vestby.

– I tariffavtalen vår står det klart og tydelig at oppstartssted er Vestby. Når en del sjåfører måtte starte arbeidsdagen i Larvik sørget tariffavtalen for at sjåførene fikk arbeidstid på reisen til Larvik, dekket bompenger og ferjebiletten. I tillegg fikk sjåførene som måtte overnatte på hotell en kompensasjon per natt, sier Blomkvist.

Tariffavtalen, hovedavtalen og arbeidsmiljøloven er integrert i den tillitsvalgtes arbeidshverdag.

– Hvert andre år kan vi oppdatere tariffavtalen med krav som er viktige for våre medlemmer. Vi har for eksempel fått inn at vi skal ha full lønn i pauser, sier Blomkvist. I tillegg skal arbeidstiden kun gjennomsnittsberegnes over 8 uker, noe som betyr mer forutsigbarhet for ansatte.

Fordel for nye ansatte

En fordel for nye ansatte er at de vet at de kommer til et ryddig sted når de blir ansatt.

– Arbeidsgiveren ønsker å følge det vi har avtalt. Hvis det viser seg at jeg har rett tolkning av tariffavtale eller lovverket endrer de alltid praksis slik at forholdene på arbeidsplassen er slik vi har avtalt, sier Blomkvist.

Det viktigste målet med tariffavtalen for Blomkvists del er å sørge for at å jobbe er noe man gjør for å kunne leve, i stedet for å måtte leve for jobben.

For å få tariffavtale bør 50 % av de ansatte være organisert.

Med tariffavtale kan du få:

 • Den femte ferieuken (Loven sier fire uker)
 • 12 % feriepenger (uten tariffavtale er det 10 %)
 • Avtalefestet pensjon fra 62 år (Kun vanlig pensjon ved 67 år uten AFP)
 • Overtidsbetaling 50 %, 100 % for natt og helg (uten tariffavtale er det 40 % for både natt og helg)
 • Lønn for bevegelige helligdager du skulle ha jobbet (uten tariffavtale får du kun fri uten lønn)
 • Fri med lønn for å gå til tannlege, lege og begravelse (uten tariffavtale får du kun fri uten lønn)
 • Fri med lønn i forbindelse med barnehagestart og skolestart
 • Betalt flyttedag
 • Rett til sentral og lokal lønnsforhandling (uten tariffavtale har du i praksis ikke rett til å forhandle lønn.)
 • Rett til medbestemmelse på jobb
 • Rett til økonomisk kompensasjon hvis du blir sagt opp på grunn av nedbemanning eller at du blir ufør

Vil du også organisere deg? Les mer om medlemskap her!