Skaper A- og B-lag i Posten

Blir det etterhvert bare grønne biler?

Posten anbudsutsetter 26 ruter i Nordland, Troms og Finnmark. – Det er 50 årsverk som nå vil få dårligere lønns- og arbeidsvilkår i Posten sitt eget selskap Bring Transportløsninger enn det de har hatt i sin tid i Posten, sier tillitsvalgt i YTF PostenBring Dag Johansen.

Johansen er svært kritisk til det Posten kaller anbudsutsetting. – Kan det kalles anbudsutsetting når de bare overfører tjenester til et datterselskap? Ledelsen vil ikke legge frem budsjettet som gir de besparelsene Posten forventer, påpeker tillitsvalgte.

Blir det etterhvert bare grønne biler?

Blir det etterhvert bare grønne biler?

Posten vil nå ende opp med sjåfører i to grupper som utfører samme jobb, men hvor den ene gruppen har vesentlig dårligere lønnsvilkår enn den andre. Dette da avhengig om du er ansatt i mor- eller datterselskap.

Han har selv regnet på kostnadene ved anbudet, og setter spørsmålstegn ved om Posten vil spare noe annet enn dårligere lønnsvilkår. – Dette kan i verste fall ses på som tariffhopping innenfor samme konsern, sier Johansen.

Tillitsvalgt Dag Johansen i YTF PostenBring er kritisk til anbudsutsettingen i Posten

Tillitsvalgt Dag Johansen i YTF PostenBring er kritisk til anbudsutsettingen i Posten

– Jeg frykter at Posten nå ser på muligheten for å gjøre det samme innenfor andre yrkesgrupper i konsernet. Ser vi snart et nytt datterselskap med dårligere lønnsvilkår enn det postbudene har som kan overta distribusjon av post? avslutter Johansen.

YTF vil følge med

Det er ikke sikkert at det er saklig grunn til å gi oppsigelse på grunn av en slik outsourcing.

– Sakligheten av eventuelle oppsigelser må vurderes individuelt, og arbeidstakers interesser må veies mot arbeidsgivers interesser, sier advokat Josefine Wærstad i YTF.

Wærstad sier at YTF vil følge med om noen av våre medlemmer blir berørt. YTF PostenBring har ikke signert på at de godtar endringene, men Posten Norge kan uten samtykke beslutte å outsource kjøringen.

– Om Posten kan gjøre dette på bekostning av de ansattes rettigheter er et spørsmål som må vurderes individuelt, avslutter Wærstad.