Spekter-oppgjøret: Enighet i A-forhandlingene

Lizzie Ruud Thorkildsen, leder i YS Spekter og Bjørn Skrattegård, forhandlingsdirektør i Spekter. Foto: Liv Hilde Hansen

YS Spekter og arbeidsgiverforeningen Spekter er enige i årets innledende forhandlinger om lønnstillegg, kompetansesatsing, samt AFP og slitertillegg.

Lizzie Ruud Thorkildsen, leder i YS Spekter og Bjørn Skrattegård, forhandlingsdirektør i Spekter. Foto: Liv Hilde Hansen

Lizzie Ruud Thorkildsen, leder i YS Spekter og Bjørn Skrattegård, forhandlingsdirektør i Spekter. Foto: Liv Hilde Hansen

– I de virksomheter hvor det nå skal gjennomføres lokale forhandlinger skal vi med dette resultatet i ryggen sikre våre medlemmer økt kjøpekraft, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, forhandlingsleder for YS Spekter.

Se frister for gjennomføringen i protokollen lenger ned i artikkelen.

Resultatet i korthet

  • Generelt tillegg til alle på minst 1 950 kroner.
  • For alle med grunnlønn på 417 726 kroner eller mindre, et ytterligere lønnstillegg på 4 875 kroner per år.
  • I de virksomheter som har privat AFP etableres et slitertillegg for ansatte som går av med pensjon ved 62, 63 og 64 år. Dette er i tråd med ordningen i NHO-området.
  • Partene skal arbeide for å sikre det fremtidige kompetansebehovet og for å øke organisasjonsgraden i arbeidslivet.

Endringer i områdeinndelingen

Det er enighet om flere endringer i områdeinndelingen for å samle virksomheter – inntil videre, , se protokollen..

De sentrale innledende forhandlingene mellom YS Spekter og Spekter gjelder lønnsoppgjøret for 14 000 medlemmer i YS-forbundene Delta, Finansforbundet, Parat, Negotia, STAFO og Yrkestrafikkforbundet, ansatt i blant annet NSB, NRK, Avinor, Norges Bank, Studentsamskipnader, Vinmonopolet, Innovasjon Norge, Trygg Trafikk, Posten, barnehager, teatre og museer.