Statsbudsjettet 2018 oppsummert

Forbundsleder Jim Klungnes sier det er viktig at kontroll av minstelønn på turbuss blir gjennomført.

Økning av reiselivsmoms og realnedgang for Arbeidstilsynet, men mer til fagopplæring og vei.

Forbundsleder Jim Klungnes sier det er viktig at kontroll av minstelønn på turbuss blir gjennomført.

Forbundsleder Jim Klungnes

Økning av reiselivsmoms
Regjeringen forslår å øke lav sats for Mva fra 10 til 12 %.

– Dette betyr at all persontrafikk rammes. Dette går ut over kollektivtrafikken og også reiselivsnæringen der arbeidsplasser kan gå tapt. Busselskapene sliter allerede med lave marginer og det er kundene som må betale i form av høyere priser eller dårligere tilbud. En ekstra avgift i denne bransjen er det siste vi trenger, fastslår Klungnes.

Realnedgang for arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet får kun 1 % økning i budsjettet. Med justering for prisvekst er dette en realnedgang.

– På denne posten burde vi sett en kraftig økning. YTF er opptatt av mer og flere kontroller. Da trenger vi et slagkraftig arbeidstilsyn som kan sikre en seriøs bransje og et seriøst arbeidsliv. En reell svekkelse av Arbeidstilsynet er ikke et skritt på den veien, uttaler Klungnes.

Styrkning av fagskoler og fagopplæring
Regjeringen innfører en ordning som innebærer at fagpersoner fra arbeidslivet blir involvert direkte i undervisningen. Kunnskapsdepartementet vil bruke 10 millioner kroner til å utvikle denne ordningen for yrkesfagene i 2018.

– Det er bra at regjeringen styrker fagskolene og fagopplæringen. Vi kommer til å trenge flere fagarbeidere i årene som kommer, sier Jim Klungnes, forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet.

Han er fornøyd med at regjeringen styrker arbeidet med å rekruttere nye lærebedrifter i fylkene.

Mer til vei
YTF er fornøyd med en økning på 7,7% til veiformål. Her ligger det blant annet midler til nye riksvei-prosjekter, skredsikring og statlig delfinansiering av ulike prosjekter.

– Gode og sikre veier er viktig for våre medlemmer. Økningen til veiformål går ut over vanlig prisvekst. Det er gledelig å se at dette feltet får en reell økning, avslutter Klungnes.