kurs

Som tillitsvalgt er det svært viktig å delta på kurs. Her vil du få mulighet til å utvikle dine kunnskaper og bli trygg i rollen som tillitsvalgt. YTFs grunnopplæring for tillitsvalgte består av to trinn, og vi anbefaler deg å ta begge trinnene.

For deg som er erfaren tillitsvalgt tilbyr vi spesialkurs med ulike temaer. YTF dekker reise, opphold og kurskostnaden for kursdeltakerne.

Kursplan Vår 2018:

KURS MÅLGRUPPE  STED  DATO  REGION  MERKNADER
Trinn 1 Tillitsvalgte Hamar 16.-18. januar
 
Østfold, Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, Vestfold, Telemark, Buskerud Agder, Rogaland, Hordaland, S og F
  • Hvordan bruke hovedavtalen og tariffavtale/bransjeavtale
  • Tvistebehandling
  • Organisasjonslære og oppbygningen av Yrkestrafikkforbundet
  • Praktisk foreningsarbeid i avdelingene
  • Møter og informasjonsarbeid
Trinn 1 Tillitsvalgte Tromsø 12.-14. februar
 
Finnmark, Troms Nordland, Trøndelag, M og R
  • Hvordan bruke hovedavtalen og tariffavtale/bransjeavtale
  • Tvistebehandling
  • Organisasjonslære og oppbygningen av Yrkestrafikkforbundet
  • Praktisk foreningsarbeid i avdelingene
  • Møter og informasjonsarbeid
 

YTFs avdelingsledere og regionledere får invitasjon m/påmeldingsskjema til de kurs som er aktuelle for avdelingenes tillitsvalgte. Det blir sendt kursinvitasjon til tillitsvalgte og styremedlemmer i avdelinger og regioner, som kursene passer for.

Klikk på boksene for å lese mer om aktuelle kurs.

trinn-1trinn-2spesialkurs