kurs

Som tillitsvalgt er det svært viktig å delta på kurs. Her vil du få mulighet til å utvikle dine kunnskaper og bli trygg i rollen som tillitsvalgt. YTFs grunnopplæring for tillitsvalgte består av to trinn, og vi anbefaler deg å ta begge trinnene.

For deg som er erfaren tillitsvalgt tilbyr vi spesialkurs med ulike temaer. YTF dekker reise, opphold og kurskostnaden for kursdeltakerne.

Kursplan Høst 2017:

KURS MÅLGRUPPE  STED  DATO  REGION  MERKNADER
Trinn 2 Tillitsvalgte som har gjennomgått trinn 1 Stjørdal 27.-29.september

 

Finnmark, Troms Nordland, Trøndelag, M og R AML, ferieloven forhandlingsstrategi, forhandlinger. Tillitsvalgte som har trinn 1 har første prioritet. 25 deltakere
Trinn 2 Tillitsvalgte som har gjennomgått trinn 1 Tønsberg 25.-27.oktober

 

Østfold, Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, Vestfold, Telemark, Buskerud Agder, Rogaland, Hordaland, S og F AML, ferieloven. Drøftelsesmøte, forhandlingsstrategi, forhandlinger. Tillitsvalgte som har trinn 1 har første prioritet. 25 deltakere.
Praktisk kommunikasjonskurs For styrene i regioner og avdelinger Gjøvik 8.-9.november Alle regioner Hele landet. 25 deltakere  

YTFs avdelingsledere og regionledere får invitasjon m/påmeldingsskjema til de kurs som er aktuelle for avdelingenes tillitsvalgte. Det blir sendt kursinvitasjon til tillitsvalgte og styremedlemmer i avdelinger og regioner, som kursene passer for.

Klikk på boksene for å lese mer om aktuelle kurs.

trinn-1trinn-2spesialkurs