Temaer:temasider

  • Mediehåndtering – intervjuteknikk, skrive leserbrev
  • Lobbyvirksomhet – hva, hvem, og hvorfor skal vi påvirke?
  • Innføring i hvordan politikerne tenker
  • Omdømme og profilering
  • Bruk av sosiale medier
  • Praktiske øvelser

Yrkestrafikkforbundet dekker kurs, opphold og reise. Kurshonorar gis til dem som ikke får fri med lønn. Av beløpet trekkes skatt.
De som har Hovedavtale mellom Spekter – YS, søker om permisjon med lønn.

Reise til og fra kurs dekkes etter rimeligste måte, som vanligvis er offentlig kommunikasjonsmiddel.

Det betales ikke diett for reise til og fra kurs.

Kurssted: Quality Hotel Strand, Strandgata 15, 2815 GJØVIK.
Kursstart: 8. november 2017, kl 1000. Avslutning: 9. november 2017 kl 1545.

Søknad om deltakelse på kurset sendes YTF snarest, og senest
torsdag 28. september 2017.

Ditt navn

Adresse

Stilling

E-post

Telefon

Avdeling i YTF

Arbeidsgiver

Tariffavtale

Nåværende verv

Trenger du fly? Skriv inn fra hvilke flyplass.

Trenger du hotellrom? Skriv inn ja eller nei

Skriv inn tidligere gjennomførte kurs

Kommentar eller spørsmål