Nå kan du fortsette din tillitsvalgtsopplæring! På trinn 2 vil du lære mer om:

  • Arbeidsrett: Inngåelse av arbeidsforhold: ansettelse, arbeidsavtalens innhold, prøvetid.ytf (14 of 16) (640x427)
    Arbeidsmiljø – aml, lønn, ferie – ferieloven, ved sykdom – sykemelding, permittering, oppsigelse/avskjed, arbeidsulykker/yrkessykdom, yrkesskade,
    tilgjengelighetstid, midlertidig ansettelser
  • Forhandlingsstrategi
  • Drøfte- og forhandlingsmøter. Forberedelser – gjennomføring
  • Skriver protokoller fra forhandlingsrollespillene

Trinn 2 i Tønsberg foregår 25.-27. oktober 2017, og de som har gjennomført trinn 1 vil bli prioritert.

Vi håper du benytter muligheten og melder deg på!

Påmeldingsfrist er fredag 15. september. Husk å søke om permisjon fra jobb samtidig som du søker om deltakelse på kurset. Vi dekker kostnadene for reise og kurset. Til dem som ikke får fri med lønn, gis det et kurshonorar på 1500 kroner per dag.

Ditt navn

Adresse

Stilling

E-post

Telefon

Avdeling i YTF

Arbeidsgiver

Tariffavtale

Nåværende verv

Trenger du fly? Skriv inn fra hvilke flyplass.

Trenger du hotellrom? Skriv inn ja eller nei

Skriv inn tidligere gjennomførte kurs

Kommentar eller spørsmål