Nå kan du fortsette din tillitsvalgtsopplæring! På trinn 2 vil du lære mer om:

  • Arbeidsrett: Inngåelse av arbeidsforhold: ansettelse, arbeidsavtalens innhold, prøvetid.ytf (14 of 16) (640x427)
    Arbeidsmiljø – aml, lønn, ferie – ferieloven, ved sykdom – sykemelding, permittering, oppsigelse/avskjed, arbeidsulykker/yrkessykdom, yrkesskade,
    tilgjengelighetstid, midlertidig ansettelser
  • Forhandlingsstrategi
  • Drøfte- og forhandlingsmøter. Forberedelser – gjennomføring
  • Skriver protokoller fra forhandlingsrollespillene

Trinn 2 på Stjørdal foregår 27.-29. september 2017, og de som har gjennomført trinn 1 vil bli prioritert.

Vi håper du benytter muligheten og melder deg på!

Påmeldingsfrist er torsdag 22. juni. Husk å søke om permisjon fra jobb samtidig som du søker om deltakelse på kurset. Vi dekker kostnadene for reise, kurset og 1500 kroner i tapt lønn per dag.

Ditt navn

Adresse

Stilling

E-post

Telefon

Avdeling i YTF

Arbeidsgiver

Tariffavtale

Nåværende verv

Trenger du fly? Skriv inn fra hvilke flyplass.

Trenger du hotellrom? Skriv inn ja eller nei

Skriv inn tidligere gjennomførte kurs

Kommentar eller spørsmål