Tips til deg som har lønnskrav

Lønnskrav

Mange av sakene advokatene får fra logistikk er lønnskrav. – Vi ser at mange sliter med at man ikke får utbetalt overtid og feriepenger eller at de får urettmessige trekk i lønnen, sier leder av arbeidslivsavdelingen, Linda Jæger. Hun oppfordrer logistikk-medlemmene til å være nøye med innsamling av dokumentasjon.

Uten dokumenter som viser hvor mye du har jobbet og hva man faktisk har fått utbetalt, er det vanskelig å hjelpe.

– Advokatene må ha dokumentasjonen for å kunne gjøre noe med lønnskrav, sier Jæger.

Linda Jæger

Send inn dokumentasjonen du har sammen med beskrivelse av saken din, oppfordrer leder av arbeidslivsavdelingen og advokat, Linda Jæger.

Ønsker å hjelpe – men må ha bevis

Hun sier det dessverre er slik at flere ikke får den lønnen de fortjener fordi de ikke kan fremlegge den dokumentasjonen som trengs.

– I retten må man kunne fremlegge bevis for sin sak. Hvis ikke man har bevis er det ikke mulig å vinne en sak uansett hvor flink advokaten er, sier Jæger. YTF kan derfor ikke ta ut søksmål i saker uten tilstrekkelig bevis.

Feriepenger

Når det gjelder manglende eller feilberegnede feriepenger kan du for eksempel levere selvangivelsen og lønnsslipper fra fjoråret.

– Vi ser at feilutbetalinger og manglende utbetalinger er en stor utfordring i logistikkbransjen. Det er på ingen måte greit at arbeidsgiverne behandler våre medlemmer på denne måten, men vi er nødt til å ha bevis for å kunne kreve riktig utbetaling. Det er også viktig at man tar tak i problemet så snart det oppstår. Jo lengre tid det går, jo vanskeligere blir det å føre tilstrekkelig bevis, avslutter Jæger.