Uravstemningen i NHO og Nettbuss er avsluttet

YS logo m hvitt

Resultatet for uravstemningen må overleveres Riksmekleren før det kan offentliggjøres. Dette skjer fredag 27. april kl. 12:00.

På uravstemningen YS – NHO rapporteres tallene samlet for hele YS i år siden det var et samordnet oppgjør for alle forbundene i privat sektor i YS.

På uravstemningen for Nettbuss rapporteres de til Riksmekleren fra YS Spekter parallelt med LO Stat.