Vedtak om kollisjonssikring i buss

DSC_0377 crop

På Yrkestrafikkforbundets representantskapsmøte ble det vedtatt en uttalelse om sikkerhet i buss. Uttalelsen ble enstemmig vedtatt.

DSC_0377 cropYTF krever kollisjonssikring i buss
I Norge har det de siste årene vært flere bussjåfører som har mistet livet i kollisjonsulykker. En grunn til dette er at det ikke finnes sikring av sjåførplassen i busser. Dermed sitter sjåføren og passasjerer på de fremste plassene i bussen, svært utsatt ved en kollisjon.

I andre kjøretøy er det klare krav til kollisjonssikring i fronten av kjøretøyet, slik er det ikke med busser. Når det ikke finnes hverken nasjonale eller internasjonale krav til førersikkerhet i buss, er det ikke overraskende at dette ikke kreves ved anbud eller anskaffelser. Når det ikke finnes etterspørsel etter kollisjonssikre busser, så er heller ikke dette noe bussprodusentene prioriterer å levere.

Yrkestrafikkforbundet mener:

  • At det må lovfestes at det i buss skal være førersikkerhet på linje med det til enhver tid høyeste sikkerhetsnivå som kan leveres for tyngre kjøretøy.
  • At førersikkerhet i buss må komme inn i kravspesifikasjoner ved fremtidige anbudsutlysninger i Norge. Fylkeskommunen kan som eiere av bestillingsselskapene stille krav om dette.
  • At norske myndigheter må jobbe internasjonalt for å få felles internasjonale krav til førersikkerhet i buss.