Veileder for bestilling av transport

Bestiller

I treparts bransjeprogram, hvor YTF deltar, har det blitt utviklet en veileder for bestillere av transporttjenester. – Her får transportbestillere både generelle tips og informasjon om hva som er lovpålagt, sier assisterende forhandlingssjef i YTF, Lin Andrea Gulbrandsen. 

Bestiller

Veilederen er delt inn i ulike sjekklister som skal gjøre det enkelt for transportbestiller å sørge for at blant annet allmenngjøringsordningen blir fulgt.

Hun sier at bestillere har en viktig oppgave gjennom å sørge for at allmenngjøringsordningen blir fulgt for gods og turbuss. – Hvis alle som bestiller transport hadde fulgt informasjonsplikten og påseplikten de faktisk har, ville vi kommet langt på vei med seriøs transport i Norge, sier Gulbrandsen. Det er også en fordel for tillitsvalgte i turbuss- og lastebilselskaper å vite hva bestiller må sjekke både før og etter en transportbestilling, ettersom de tillitsvalgte bør følge opp allmenngjøringen både i eget selskap og hos underleverandører.

Informasjonsplikt betyr at bestillere må informere oppdragstakere om hvilke regler som gjelder rundt lønn og diett når man kjører kabotasje i Norge. Påseplikten sier at bestiller, som for eksempel speditører, må følge opp at allmenngjøringsforskriften faktisk blir fulgt. Bestillere må også ha rutiner for kontroll på plass.

Hvis informasjonsplikt, påseplikt og rutiner for kontroll ikke er på plass kan bestiller få bøter av Arbeidstilsynet for brudd på allmenngjøringsordningen.

Veilederen brukes som en sjekkliste når man skal bestille transport.

Hele veilederen finner du her.