Yrkessjåfører kan tape 30.000 kr i året

André har kjørt lastebil siden 2008.

YTF oppdaget tirsdag at langtransportsjåførene vil tape 150 kroner dagen i diettpenger i den nye budsjettavtalen. Vi sendte øyeblikkelig brev til alle partiene i Stortinget og krevde endring i forslaget. 

André har kjørt lastebil siden 2008.

OPPDATERT: Yrkestrafikkforbundet har fått gjennomslag!

Vi vil takke alle som har engasjert seg og støttet oss i denne kampen!

Her kan du lese mer om resultatet

Budsjettavtalen mellom regjeringspartiene Høyre og Frp og samarbeidspartiene Venstre og KrF går ut på at ansatte som mottar diettgodtgjørelse når de er på jobbreise, må betale skatt for deler av beløpet.

Men i tariffavtalene for langtransportsjåfører står det at «diett skal utbetales i henhold til det som myndighetene til enhver tid godkjenner som skattefri diett.» Det betyr at de som kjører langtransport taper de 150 kronene i sin helhet nå som dette regnes som skattbar diett.

Med dagens sats får langtransportsjåfører 315 kroner døgnet i diett. Dersom forslaget blir vedtatt i Stortinget blir skattefri sats kun 165 kroner. For en yrkessjåfør med 200 reisedøgn utgjør dette et tap på 30.000 kroner i året.

Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes kaller forslaget en katastrofe for YTFs medlemmer i langtransportbransjen.

– Det er mulig at dette massive tapet av diettpenger for våre medlemmer er en utilsiktet konsekvens av forslaget, men det har såpass katastrofale følger for denne gruppen at vi ber finanskomitéen om å stoppe forslaget i sin nåværende form, uttaler Klungnes.

YTF sendte tirsdag et brev til Finanskomitéen der de ber om at forslaget omformuleres før det vedtas av Stortinget.

Her kan du lese VGs dekning av saken

Her kan du lese brevet YTF har oversendt finanskomitéen