YS og NHO er enige om ny hovedavtale

Forhandlingssjef Linda Jæger.

YS og NHO har blitt enige om en ny hovedavtale som skal gjelde fra 1. januar 2018 til 31. desember 2021.

Forhandlingssjef Linda Jæger.

Forhandlingssjef Linda Jæger.

YS-delegasjonen var ledet av leder for YS-Privat, Vegard Einan og sektoransvarlig i YS-Privat, Christopher Navelsaker. Hovedavtalen er ofte omtalt som «arbeidslivets grunnlov». YS og NHO er enige om å videreføre hovedavtalen i slik den står i dag, med enkelte mindre endringer og presiseringer i avtaleteksten.

Forhandlingssjef i YTF, Linda Jæger, sier at YTF er skuffet over at det ikke kom klare forbedringer bestemmelser knyttet til tillitsvalgtes arbeidshverdag. YS og NHO ble enige om å nedsette en felles YS/NHO arbeidsgruppe som skal se nærmere på behovet for oppdatering og modernisering av aktuelle bestemmelsene knyttet til dette i hovedavtalen. Det er positivt, uttaler Jæger.

Her kan du lese protokollen fra forhandlingene