YS redder norsk transportnæring

Jorunn og Svein_allmenngjøring

Sjåfører som får 5000 kroner i månedslønns skal ikke lenger være lov, slår YS-leder Jorunn Berland fast. – Vi velger for første gang å bruke allmenngjøring som virkemiddel, fordi vi ser at noe må gjøres raskt før bransjen utraderes, sa Berland under Yrkestrafikkforbundets debatt på Arendalsuka. YS har i dag krevd allmenngjøring for gods- og turbussbransjen i Norge.

Forbundsleder i YTF, Svein Furøy, er glad YS ser nødvendigheten for å stoppe sosial dumping. – Mange tiltak er foreslått, men hittil handler de fleste tiltakene i den politiske debatten om tekniske tiltak. Allmenngjøring er det eneste som vil gjøre lave lønninger og dårlige arbeidsvilkår ulovlig, sier Furøy.

Jorunn og Svein_allmenngjøring– På turbuss er kabotasjeregelverket så fritt at sjåfører med 30 kroner i timen og uten rettigheter til helge-fri jobber hele turistsesongen i Norge. Det eneste som vil redde lønnsnivået til disse sjåførene er allmenngjøring, sier YS-leder Berland. På turbuss kreves det en minstelønn på 148 kroner i timen, tillegg for arbeid på røde dager og tilstrekkelig overnatting. På gods kreves det en minstelønn på 156,57 kroner og diettpenger.

Berland håper bransjen nå støtter opp om kravet. – I følge Transportøkonomisk institutt er 40 % av driftskostnader i transportbransjen lønn. Det blir dermed ikke like konkurransevilkår uten at det er like lønnsvilkår, sa Berland i sin tale.

Kravene som YS vil allmenngjøre:

                Gods:

  • Minstelønn: Kr. 156,57,- per time med endringer som skulle følge av nye reguleringssatser etter tariffrevisjoner (del III, A § 2.1.).
  • Ved transportoppdrag med planlagt overnatting, skal diett utbetales i henhold til det norske myndigheter til enhver tid godkjenner som skattefri diett. Det utbetales 1/3 diettsats pr. påbegynt 8. time. Diett skal ikke inngå som en del av den ordinære lønn (del III, B § 2.5.2).

Turbuss:

  1. Minstelønn: Kr. 148,- per time med endringer som skulle følge av nye reguleringssatser etter tariffrevisjoner (del II §10.2.3).

 

  1. For arbeid på nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag, 1. og 17. mai, Kr. Himmelfartsdag, 1. og 2. pinsedag, 1. og 2. juledag, samt etter kl. 15.00 på jul-, påske-, pinse-, og nyttårsaften betales 100% tillegg (del II § 10.3.2).

 

  1. Arbeidsgiver skal ved turer med overnatting sørge for at sjåføren får fullverdig hvile på tilfredsstillende innkvarteringssted, med dusj og toalett, fortrinnsvis enerom (del II § 10.5.1).

 

  1. Dersom nødvendige måltider ikke er dekket av oppdragsgiver, godtgjøres disse av arbeidsgiver (del II § 10.5.2).