YTF fast medlem i regjeringens nye veitransportforum

t.v.: Forbundsleder Jim Klungnes og advokat Josefine Wærstad representerte YTF på møtet med samferdselsministeren. Foto: Henrik Jonassen/SD

Forrige uke ble første møte avholdt hos Samferdselsdepartementet, til stede var representanter fra de faste organisasjonene Yrkestrafikkforbundet, NTF, Spekter, NHO Logistikk og Transport, NHO Transport og NLF. Arbeids- og sosialdepartementet og Vegdirektoratet deltok også på møtet.

t.v.: Forbundsleder Jim Klungnes og advokat Josefine Wærstad representerte YTF på møtet med samferdselsministeren. Foto: Henrik Jonassen/SD

t.v.: Forbundsleder Jim Klungnes og advokat Josefine Wærstad representerte YTF på møtet med samferdselsministeren. Foto: Henrik Jonassen/SD

Forumet skal møtes 3-4 ganger i året og deltakerne skal komme med innspill til mulige tiltak innenfor dagens regelverk og bidra til utvikling av nye regler på veitransportområdet. Tema for møtet var EU-kommisjonens mobilitetspakker.

– Norge er med i Road Alliance sammen med en rekke andre land i Europa for å kjempe for bedre trafikksikkerhet, ryddigere regler rundt kabotasje, og krav om sosiale rettigheter for å bedre arbeidsvilkårene og fremme likere konkurransevilkår i veitransportnæringa. Dette er også sentrale tema i mobilitetspakkene EU jobber med for tiden. Det var derfor et naturlig tema å ta opp på det første møtet i gruppa, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

– Vi er glad for at Solvik-Olsen har tatt grep for å samle de seriøse aktørene i næringen rundt ett bord for å lytte til innspillene våre i viktige saker for bransjen. Forumet vil gi et godt helhetsbilde av utfordringer i næringen og Yrkestrafikkforbundet vil selvfølgelig sørge for at våre medlemmer blir representert og ivaretatt på en god måte, uttaler forbundsleder i YTF Jim Klungnes.

Representanter for andre myndigheter og organisasjoner vil møte i forumet ved behov.