Gods


Hvorfor bli medlem?

  • check Vi har egne ansatte advokater som hjelper deg ved førerkortbeslag eller andre problemer som oppstår i arbeidsforholdet ditt
  • check Vi bryr oss om bransjen og jobber for gjennomslag i saker medlemmene er opptatt av
  • check Vi er partipolitisk uavhengige
  • check Vi har gode, frivillige avtaler du kan spare mye på, blant annet med Gjensidige forsikring
Bli medlem

Vanlige spørsmål


Hvor mye koster det?

Medlemskontingenten i YTF består av en sentral del (1,5 prosent) og en lokal del (minimum 0,17 prosent). I 2020 blir det ved lokalkontingent på 0,17% maksimalt 583,- og minimum kr. 111,- per måned. Noen avdelinger har vedtatt en høyere lokal kontingent.


Skoleelever, lærlinger og pensjonister er fritatt kontingent, med visse unntak for pensjonister.


Les mer om kontingenten her

Hva gjør dere for bransjen?

Vi setter dagsorden i saker som er viktige for medlemmene våre og påvirker myndigheter og organisasjoner.


Vi fremmer medlemmenes krav i ulike kanaler, blant annet i møter med politikere, høringer og regjeringens veitransportforum.


Vi jobber også internasjonalt, blant annet gjennom European Transport Workers' Federation (ETF).


Les mer her
Hva gjør jeg når jeg trenger hjelp?

Om din lokale tillitsvalgte ikke kan hjelpe, ta kontakt på advokatene@ytf.no, så kommer vi tilbake til deg innen kort tid.

Vil du vite mer?