toppbilde

6 mnd førerkortbeslag for dekselvipping

Politiet hadde observasjonspost i terrenget ved veien og observerte at YTF-medlemmet holdt en mobiltelefon i høyre hånd og trykket på denne med tommelen. Politiet viste til at bruk av mobiltelefon under kjøring er forbudt og inndro førerkortet. Påtalemyndigheten begjærte førerkortbeslag i seks måneder.


query_builder Publisert: 31 Juli, 2019
edit Forfatter: Tormund Hansen Skinnarmo

YTF-medlemmet erklærte seg ikke skyldig og motsatte seg førerkortbeslag. Sjåføren fikk bistand av advokat Marius Træland i Yrkestrafikkforbundet.

Dekselvipping
Sjåføren forklarte at mobiltelefonen sto i en holder og at den ble tatt ut av holderen for å vippe dekselet vekk fra skjermen. Deretter ble mobiltelefonen satt tilbake i holderen. Sjåføren forklarte at mobiltelefonen ikke ble betjent i denne prosessen.

Lagmannsretten anslo i kjennelsen at politiets observasjon og siktedes forklaring var forenelig, at «trykking» med tommel kan være handlingen som var å vippe frontdekselet på mobilen til side.

Kriterier for «bruk»
YTF-advokat Marius Træland presiserer at det er bestemte kriterier for å kunne kalle noe for «bruk» av mobiltelefon.

- I forskrift om bruk av mobiltelefon §1 er «bruk» definert som «betjening av mobiltelefonens funksjoner». Retten påpekte i kjennelsen at det ikke er straffbart å holde mobiltelefonen i hånda under kjøring og at det ikke er «bruk» av mobiltelefonen å vippe et frontdeksel til siden, forklarer Træland.

Advokat Marius Træland i Yrkestrafikkforbundet

Uforholdsmessig inngrep
YTF-medlemmet forklarte også at førerkortbeslaget førte til permisjon uten lønn. Ved et videre beslag var det fare for oppsigelse eller tap av stilling. Økonomisk sett ville et førerkortbeslag medføre store vanskeligheter.

I sin vurdering la retten blant annet vekt på at det var tale om en mindre alvorlig trafikkforseelse og at førerkortbeslaget da var uforholdsmessig. Med bakgrunn i dette fikk sjåføren medhold av retten og førerkortet tilbake.

Advokat Træland er godt fornøyd på medlemmets vegne.

- I denne saken var det uforholdsmessigheten i beslaget som ble avgjørende, selv om retten også til en viss grad trakk frem at det ikke er straffbart i seg selv å holde en mobiltelefon i hånden. Jeg er glad for at retten ser de store konsekvensene et førerkortbeslag vil gi for vårt medlem og den uforholdsmessige reaksjonen et førerkortbeslag vil være, uttaler Træland.

Hei, jeg heter Frank. Hva kan jeg hjelpe med?