toppbilde
photo_camera FOTO: Vestlendingen Einar Spurkeland i naturlige omgivelser med sin bok «Transportbestilleren». (Foto: Privat)

Ansvar for lov og orden

«Enhver bestiller skal forsikre seg om at sjåførene får tarifflønn. Alle har ansvar for at transport foregår på lovlig måte, selv om oppgaven settes bort til en speditør», fastslår NHO- og Schenker-veteranen Einar Spurkeland.


query_builder Publisert: 12 Juni, 2019
edit Forfatter: Tormund Hansen Skinnarmo

Tekst og foto: Arne Danielsen/Yrkestrafikk

Einar Spurkeland er ikke en person man i første rekke forbinder med fagbevegelsen, men har svært solid erfaring fra transport og logistikk. Han har 14 år bak seg i Transportbedriftenes Landsforening – forløperen til NHO Transport – blant annet som redaktør for fagbladet Transportforum og siden 16 år som informasjonssjef i den norske delen av Schenker – Europas største aktør i europeisk landtransport.

Nå har Spurkeland skrevet en innføring i transportbestilling for godstransport, en lærebok han håper vil brukes til selvstudium eller som fagpensum innen transportfag. Alle som arbeider i logistikk- og transportbransjen vil ha nytte av den, mener Fagbokforlaget, som arrangerte pressekonferanse i anledning utgivelsen.

Einar Spurkeland har erfaring fra arbeidsgiverorganisasjon og bedriftsledelse, men er helt på linje med fagbevegelsen når det gjelder bestilleransvar.

Farlig utvikling
Spurkeland startet sin innledning med å beskrive tydelige negative trender i bransjen i form av økende kriminalitet og smugling, uheldig livsstil med dårlig kosthold og for lite trening og søvn, HMS-brudd, brudd på krav til lønn og tariff, brudd på kjøre- og hviletid og arbeidstid og økt risiko ved dårlig sikring av farlig gods.

- Et tilsyn foretatt av Arbeidstilsynet i 2016 viste at av 115 lastebiler hadde 71 ulovlig lønn. Mange rister på hodet over hva som skjer i bransjen. I mange tilfeller er utviklingen direkte farlig, derfor må vi få slutt på dette.

Påse tarifflønn
Han presiserer at bestilleren skal forsikre seg om at sjåførene får tarifflønn, både minstelønn og diettgodtgjørelse. Bestiller har informasjons- og påseplikt, noe som innebærer at det i avtalen med transportør må fremgå at sjåførene får tarifflønn og diett. Brukes speditør er det speditøren som må sjekke dette.

For også speditørene har ansvar. Speditør skal planlegge kjøreruter etter regelverket for kjøre- og hviletid, og aldri oppfordre til regelbrudd. Han skal ta revisjoner av transportører og kontrollere kompetansen ved transport av farlig gods (ADR), utstyr og at lover og krav følges. Sjåførenes kompetanse skal også sjekkes. Kontroller må foretas fortløpende, blant annet bilens tekniske tilstand.

Standard for varelevering
Spurkeland holder fram bransjestandarden for varelevering som er utarbeidet av Leverandørenes utviklings- og kompetansesenter (LUKS). Standarden slår fast at varemottaket har ansvar for at av- og pålessing kan skje på en trygg og sikker måte, og bør benyttes for atkomst, plassering og utforming av varemottak.

- Dessverre er bransjestandarden kun veiledende og ikke bindende, men anbefales, poengterer Spurkeland.

Alle varemottak er likevel underlagt Arbeidsmiljøloven, Veitrafikkloven, Plan- og Bygningsloven samt Matloven.

Bare opptatt av pris
- Mange bestillere er bare opptatt av egen pris, og gjemmer seg bak standardkontrakter. Men å være bestiller er en profesjon, ikke en hobby man utfører ved siden av jobben. Bestillerne kan ikke bare toe sine hender og unndra seg ansvar. Bestillere må være mer proaktive og følge opp transportene, konkluderer Einar Spurkeland.

Boka «Transportbestilleren» kan skaffes gjennom Fagbokforlaget, www.fagbokforlaget.no.