Belte i buss-kampanje starter mandag 11. mars

Økte kontroller og informasjonskampanje vil foregå i perioden.


query_builder Publisert: 08 Mars, 2019
edit Forfatter: Tormund Hansen Skinnarmo

Statens Vegvesen samarbeider med Yrkestrafikkforbundet, NHO Transport, Kollektivtrafikkforeningen og NTF om denne kampanjen.

Dette samarbeidet startet i 2015. Siden den gang har vi sett en forbedring av beltebruk i buss. Bussen er fortsatt den største «frisonen» for bilbeltebruk, og det er fortsatt en jobb som må gjøres med å informere og minne busspassasjerene om hvor viktig det er å huske beltet – også på bussen! Antallet alvorlige ulykker i buss er lavt, men konsekvensene kan bli fatale om det skulle skje en ulykke. Da er beltet livredder nummer én. Den viktigste pådriveren for at folk skal bruke belte i buss er at sjåføren stadig minner på at bruken er påbudt. Dette kommer frem i spørreundersøkelser som gjøres etter kampanjeperiodene.

Kolliderer man uten belte, blir man mye tyngre enn man tror. Man kan faktisk treffe andre medpassasjerer i en voldsom kraft og kan få fatale konsekvenser. Bruk belte, ikke for unngå bot, men for å unngå å skade andre.

I perioden vil det være både kontroller og informasjonsspredning om viktigheten av å bruke belte.