Blåste rødt, mistet førerkortet og fikk det tilbake i lagmannsretten

Advokat Josefine Wærstad førte saken i lagmannsretten som forsvarer for et medlem som hadde blåst rødt i alkolåsen og ble dømt i tingretten til betinget fengsel, 15 000 kroner i bot og 10 måneder tap av førerrett. – Så vidt meg bekjent er det første gang en slik sak tas opp i rettssystemet, forteller Wærstad.


query_builder Publisert: 12 April, 2017
edit Forfatter: Tormund Hansen Skinnarmo

Det er ofte uklart hva som skjer hvis man blåster rødt i alkolåsen (illustrasjonsfoto)

Sjåføren hadde ikke kjørt, men blåst rødt i alkolåsen, og så dratt hjem med kollektiv transport. Wærstad presiserer at det er uklart hvilke føringer som gjelder når man har blåst rødt.21

Det er selvfølgelig straffbart å kjøre i påvirket tilstand, men det er også straffbart å forsøke å kjøre i påvirket tilstand. For at man skal kunne sies å ha forsøkt i straffelovens forstand er det to vilkår som må være oppfylt.

  • Du må ha til hensikt å kjøre påvirket (må ha hatt fullbyrdelsesforsett))
  • Du må ha kommet ganske nær å faktisk kjøre

Her blåste sjåføren rødt 25 minutter før skiftet skulle startet.

– Retten la til grunn at han ikke hadde forstått at han var beruset og at han uansett ikke var nær nok til å kjøre ettersom det var en stund til skiftets start, forteller Wærstad.

Vår anførsel var at det aldri vil være forsøk på å kjøre påvirket når man blåser, fordi det ikke er mulig å starte bussen. Denne saken ga dessverre ikke noen prinsipiell avklaring på denne gangen, uttaler Wærstad

Innføring av alkolås i buss

Advokat Josefine Wærstad sier det ikke bør være forsøk på å kjøre når man blåser rødt i alkolåsen.

Dommen ble avsagt samme dag som forslag om innføring av pålagt alkolås ved persontransport ble sendt ut på høring. I høringen vurderer vegdirektoratet bruk av alkolås for å få start på et kjøretøy på linje med å låse seg inn i kjøretøyet.

Vegdirektoratet uttaler seg i retning av at grensen for det straffbare ikke er overtrådt ved bruk av alkolås, men er noe uklare vedrørende dette, sier Wærstad. Hun mener spørsmålet bør avklares før innføring, sånn at det ikke er tvil for politiet eller brukerne hvordan dette skal bedømmes strafferettslig.

Uklare retningslinjer hos buss- og lastebilselskaper med alkolås

Forhandlingssjef Linda Jæger sier det må innføres klare retningslinjer i samarbeid med de tillitsvalgte.

Det er blitt vanlig med alkolås i busser og etter hvert lastebiler for å få startet kjøretøyet.

– Vi ser at alkolås installeres uten at det hverken utarbeides retningslinjer eller at de ansatte informeres om hva som skjer hvis man blåser rødt, sier forhandlingssjef i YTF, Linda Jæger.

Det er også svært få transportselskaper som er tilknyttet AKAN, som kan tilby rådgivning og oppfølging av alkoholproblematikk på arbeidsplassen.

– Vi anbefaler at de tillitsvalgte ber om møter for å drøfte alkolås og krever at det innføres klare retningslinjer som alle ansatte skal være innforstått med. Alle skal vite hva som skjer når man blåser rødt, påpeker Jæger. Et viktig ledd i disse rutinene bør være hvordan bedriften skal hjelpe den ansatte som viser seg å ha et alkoholproblem.

Her finner du informasjon om hva du som tillitsvalgt bør huske på i drøftinger om alkolås. 

Har du utfordringer med alkohol?

Det er svært viktig at selskaper innenfor transport forebygger alkoholproblemer. Alle selskaper bør ha en AKAN-kontakt, som ansatte som opplever at de har problemer med alkohol kan ta kontakt med.

Hvis bedriften er tilknyttet AKAN vil du få hjelp i stedet for oppsigelse. I følge AKAN har 14 % av norske bedrifter har tidligere hatt en eller flere ansatte som har hatt et rusmiddelproblem og 11 % av norske bedrifter har ansatte i dag som tidligere har hatt et rusmiddelproblem, men som det går bra med nå. Dette viser at det nytter å hjelpe.

Hvis du som sjåfør opplever at du har utfordringer med alkohol kan bør du ta kontakt med fastlegen din for å få et skikkelig oppfølgingsprogram. Det er viktig å ta tak før problemet blir for stort.